Informacje dla kandydatów na studia doktoranckie

Ocena realizacji zajęć dydaktycznych
Pobierz …

Sprawozdanie z postępów w pracy naukowej
Pobierz …

Uchwała Senatu w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu przyjęć na studia doktoranckie – Uchwała Nr 1336/04/VI/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku
Więcej…

Regulamin Studiów doktoranckich Akademii Techniczno-Humanistycznejw Bielsku Białej – Uchwała Nr 1058/03/V/2015 z dnia 24 marca 2015 roku
Więcej…

Regulamin Samorządu Doktorantów – Uchwała NR 610/03/IV/2010 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznejw Bielsku Białej z dnia 26 marca 2010 roku
Więcej…

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie:
Zarządzenie
Wniosek – 1 rok
Wniosek – 2 rok i kolejne lata
Arkusz oceny

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w ATH:
Zarządzenie
Wniosek – 1 rok
Wniosek – 2 rok i kolejne lata

Plany studiów: studia III Stopnia (doktoranckie):