KATEDRY i ZAKŁADY:

 • Katedra Matematyki
 • Katedra Informatyki i Automatyki
 • Katedra Podstaw Budowy Maszyn
 • Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów
 • Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji
 • Katedra Inżynierii Produkcji

DZIEKANAT

 • Dziekan Wydziału BMiI
 • Prodziekani Wydziału BMiI ds studenckich
 • Dziekanat

RADA DYSCYPLINY NAUKOWEJ W INFORMATYCE TECHNICZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ

RADA DYSCYPLINY NAUKOWEJ INŻYNIERIA MECHANICZNA

Zespoły doradcze

 • Wydziałowa Komisja ds Jakości Kształcenia
 • Rada Interesariuszy

Komisje

 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
 • Wydziałowy Zespół ds. Stypendium Socjalnego
 • Wydziałowy Zespół ds. Stypendium Rektora
 • Komisja Stypendialna
 • Odwoławcza Komisja Stypendialna
 • Komisja ds. stypendium doktoranckiego
 • Komisja ds. Promocji Wydziału
 • Koordynator i Komisja Wydziałowego Programu Erasmus +
 • Komisje Egzaminów Dyplomowych
 • Komisja ds. Studiów Doktoranckich
 • Opiekunowie kierunków studiów