Regulamin przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej – plik pdf

Przewód doktorski mgr inż. Tomasza Senety, w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

Autoreferat – pdf

Recenzja pracy – dr hab. inż. Damian Krenczyk prof. PŚl – pdf

Recenzja pracy – dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska prof. UZ – pdf