Plany studiów na kierunku Automatyka i Robotyka (2020/2021)

stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Plany studiów na kierunku Mechatronika (2020/2021)

stacjonarne II stopnia (magisterskie)

niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Plany studiów dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (2020/2021)

stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

stacjonarne II stopnia (magisterskie)

niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Plany studiów dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (2020/2021)

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Plany studiów dla kierunku Informatyka (2020/2021)

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Studia III Stopnia (doktoranckie):

Plany studiów 2019/2020

Plany studiów 2019/2020 – link

Plany studiów 2018/2019

Plany studiów 2018/2019 – link

Plany studiów 2017/2018

Plany studiów 2017/2018 – link

Plany studiów 2016/2017

Plany studiów 2016/2017 – link

Plany studiów 2015/2016

Plany studiów 2015/2016 – link