Koła naukowe działające przy WBMiI:

Koło Naukowe Informatyki „Reset” – opiekun dr inż. Tomasz Gancarczyk
Koło Naukowe „Inżynier XXI wieku” – opiekun dr inż. Jacek Rysiński
Koło Naukowe Podstaw Konstrukcji Maszyn – opiekun dr inż. Jerzy Marszałek
Koło Naukowo-Techniczne „ZDERZAK” – opiekun prof. ATH dr hab. inż. Krzysztof Parczewski
Koło Naukowe Studentów Informatyki, Zarządzania i Inżynierii Produkcji „Trybik” – opiekun dr inż. Sławomir Herma
Koło Naukowe Grafiki Inżynierskiej CAD oraz MES – opiekun prof. ATH dr hab. inż. Ireneusz Wróbel
Lotnicze Koło Naukowe – opiekun prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski