Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Dziekanat: budynek L, I piętro

– sprawy wydziałowe i naukowe: 33 82-79-204,
– sprawy studenckie: 33 82-79-224;
– e-mail: dzwbm@ath.bielsko.pl

Opłaty za czesne, powtarzanie semestru i powtarzanie przedmiotów należy wpłacać na konto indywidualne studenta.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: dzień wewnętrzny (odbiór tylko dyplomów ukończenia studiów)
Wtorek: 10:00-13:00
Środa: dzień wewnętrzny
Czwartek: 10:00-13:00
Piątek: 10:00-13:00;
Sobota: w dn. 01.09.2022 10:00-14:00

Pracownicy:

Kierownik dziekanatu:
mgr Joanna Świerczek
Samodzielny Referent ds. studenckich:
mgr inż. Anna Karp-Bodo
Samodzielny Referent ds. studenckich:
lic. Ewa Mrzyk
Samodzielny Referent ds. studenckich:
mgr Agnieszka Sulkowska
Samodzielny Referent ds. studenckich:
mgr Magdalena Chrapek
Samodzielny Referent ds. studenckich:
mgr inż. Anna Prochownik

Lokalizacja

Godziny przyjęć Dziekanów

dr inż. Jacek Rysiński

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
Tel: +48 33 8279204

dr inż. Dariusz Więcek

Prodziekan ds. Studenckich
Tel: +48 33 8279204

.

Godziny przyjęć:

Godziny przyjęć: