Terminy egzaminów dyplomowych dla poszczególnych kierunków

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

18 – 22 stycznia 2021 r.

studia I stopnia, niestacjonarne (wieczorowe) (II termin)

wymagane we wrześniu 2020r. podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej wraz z opinią promotora.

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 18.12.2020r.

19 – 23 lutego 2021 r.

studia I stopnia, stacjonarne (0 termin)

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 12.02.2021r.

15 – 19 marca 2021 r.

studia I stopnia, stacjonarne (I termin)

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 01.03.2021r.

29 – 31 marca 2021 r.

studia I stopnia, niestacjonarne (wieczorowe) (III termin) – po uprzednim (w grudniu 2020) uzyskaniu zgody Rektora (w sytuacjach losowych, niezależnych od studenta),

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 15.03.2021r.

21 – 25 czerwca 2021 r.

studia I stopnia, stacjonarne (II termin) wymagane w lutym 2020 podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej wraz z opinią promotora.

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 11.06.2021r.

05 – 09 lipiec 2021 r.

studia I stopnia niestacjonarne (wieczorowe)(„0” termin)

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 28.06.2021r.

06 – 10 września 2021r.

dla osób zamierzających przystąpić do rekrutacji wrześniowej na studia II stopnia prowadzone na Wydziale

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 27.08.2021r.

studia I stopnia, stacjonarne(III termin)–po uprzednim (w czerwcu 2021) uzyskaniu zgody Rektora (w sytuacjach losowych, niezależnych od studenta)

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 16.08.2021r.

20 – 24 września 2021 r.

studia I stopnia, niestacjonarne (wieczorowe)– (I termin)

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 06.09.2021r.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

18 – 22 stycznia 2021 r.

studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) (II termin) – wymagane we wrześniu 2020r. podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej wraz z opinią promotora

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 18.12.2020r.

19 – 23 lutego 2021 r.

studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) (0 termin)

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 12.02.2021r

15 – 19 marca 2021 r.

studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) (I termin)

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 01.03.2021r.

29 – 31 marca 2021 r.

studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) (III termin) po uprzednim (w grudniu 2020) uzyskaniu zgody Rektora(w sytuacjach losowych,  niezależnych od studenta),

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 15.03.2021r.

21 – 25 czerwca 2021 r.

studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) (II termin)

wymagane w lutym 2021 podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej wraz z opinią promotora.

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 11.06.2021r.

05 – 09 lipca 2021 r.

studia II stopnia, stacjonarne („0” termin),

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 28.06.2021r.

06 – 10 września 2021r.

dla osób zamierzających przystąpić do rekrutacji wrześniowej na studia II stopnia prowadzone na Wydziale

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 27.08.2021r.

studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)(III termin) po uprzednim (w czerwcu 2021 ) uzyskaniu zgody Rektora (w sytuacjach losowych, niezależnych od studenta) .

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 16.08.2021r.

20 – 24 września 2021 r.

studia II stopnia, stacjonarne(I termin),

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 06.09.202r.

10 – 14 styczeń 2022 r

studia II stopnia, stacjonarne(II termin),

wymagane we wrześniu 2021r. podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej wraz  z opinią promotora

dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do 20.12.2021r.

INFORMATYKA

01-05.02.2021 r.

studia stacjonarne I st.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do: 18.01.2021 r.

29-31.03.2021 r.

studia niestacjonarne I st.

studia stacjonarne II st.
(wymagane złożenie w grudniu podania do Rektora z opinią promotora, w sytuacjach niezależnych od studenta)

studia niestacjonarne II st.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do: 15.03.2021 r.

21-25.06.2021 r.

-studia stacjonarne I st.
(wymagane złożenie w lutym podania do Dziekana z opinią promotora, w sytuacjach niezależnych od studenta)

studia niestacjonarne I st.
(wymagane złożenie w lutym podania do Dziekana z opinią promotora, w sytuacjach niezależnych od studenta)

studia niestacjonarne II st.
(wymagane złożenie w lutym podania do Dziekana z opinią promotora, w sytuacjach niezależnych od studenta)

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do: 07.06.2021 r.

05-06.07.2021 r.

studia stacjonarne II st.(termin zerowy)

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do: 22.06.2021 r.

20-24.09.2021 r.

studia stacjonarne II st.(I termin)
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do: 06.09.2021 r.

studia stacjonarne I st.
(wymagane złożenie w czerwcu podania do Rektora z opinią promotora, w sytuacjach niezależnych od studenta)

studia niestacjonarne I st.
(wymagane złożenie w czerwcu podania do Rektora z opinią promotora, w sytuacjach niezależnych od studenta)

studia niestacjonarne II st.
(wymagane złożenie w czerwcu podania do Rektora z opinią promotora, w sytuacjach niezależnych od studenta)

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do: 16.08.2021 r.

10-14.01.2022 r.

studia stacjonarne II st.
(wymagane złożenie we wrześniu podania do Dziekana z opinią promotora, w sytuacjach niezależnych od studenta)

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do: 15.12.2021 r.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

01-05.02.2021 r.

studia stacjonarne I st.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do: 18.01.2021 r.

29-31.03.2021 r.

studia niestacjonarne I st.

studia stacjonarne II st.
(wymagane złożenie w grudniu podania do Rektora z opinią promotora, w sytuacjach niezależnych od studenta)

studia niestacjonarne II st.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do: 15.03.2021 r.

21-25.06.2021 r.

studia stacjonarne I st.
(wymagane złożenie w lutym podania do Dziekana z opinią promotora, w sytuacjach niezależnych od studenta)

studia niestacjonarne I st.
(wymagane złożenie w lutym podania do Dziekana z opinią promotora, w sytuacjach niezależnych od studenta)

studia niestacjonarne II st.
(wymagane złożenie w lutym podania do Dziekana z opinią promotora, w sytuacjach niezależnych od studenta)

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do: 07.06.2021 r.

05-06.07.2021 r.

studia stacjonarne II st.(termin zerowy)

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do: 22.06.2021 r.

20-24.09.2021 r.

studia stacjonarne II st.(I termin)

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do: 06.09.2021 r.

studia stacjonarne I st.
(wymagane złożenie w czerwcu podania do Rektora z opinią promotora, w sytuacjach niezależnych od studenta)

studia niestacjonarne I st.
(wymagane złożenie w czerwcu podania do Rektora z opinią promotora, w sytuacjach niezależnych od studenta)

studia niestacjonarne II st.
(wymagane złożenie w czerwcu podania do Rektora z opinią promotora, w sytuacjach niezależnych od studenta)

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do: 16.08.2021 r.

10-14.01.2022 r.

studia stacjonarne II st.
(wymagane złożenie we wrześniu podania do Dziekana z opinią promotora, w sytuacjach niezależnych od studenta)

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do: 15.12.2021 r.

Dokumenty do obron:

Pytania do egzaminów dyplomowych:

Pytania do egzaminu dyplomowego – Informatyka I st. (inż.): [Pobierz plik…]
Pytania do egzaminu dyplomowego – Informatyka II st. (mgr): [Pobierz plik…]
Pytania do egzaminu dyplomowego – Mechanika i Budowa Maszyn:[Pobierz plik…]
Pytania do egzaminu dyplomowego – Automatyka i robotyka: [Pobierz plik…]
Pytania do egzaminu dyplomowego – Automatyka i robotyka, Specjalność APiSIP: [Pobierz plik…]
Pytania do egzaminu dyplomowego – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I st. (inż.): [Pobierz plik…]
Pytania do egzaminu dyplomowego – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II st. (mgr): [Pobierz plik…]