Studia na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki prowadzone są na czterech kierunkach:
1. Mechanika i Budowa Maszyn
2. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
3. Informatyka,
4. Automatyka i Robotyka.

Wszystkie kierunki studiów posiadają pozytywną ocenę jakości kształcenia wydaną przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studia prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych lub zaocznych) na trzech stopniach: pierwszym – inżynierskim, drugim – magisterskim, trzecim -szkoła doktorska. Układ rodzaju studiów na poszczególnych kierunkach przedstawiają zamieszczone schematy:

Mechanika i Budowa Maszyn
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Inżynierskie 7 sem. Inżynierskie 8 sem.
Magisterskie II stopnia 3 sem. Magisterskie II stopnia 3 sem.
Specjalności:
Budowa, badania pojazdów i silników; Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)
Specjalności:
Pojazdy i silniki; Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM); Automatyka przemysłowa
Automatyka i Robotyka
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Inżynierskie 7 sem. Inżynierskie 8 sem.
Specjalności:
Automatyka przemysłowa
i systemy informatyczno-
-pomiarowe; Mechatronika i robotyka; Automatyka i sterowanie
w pojazdach samochodowych
Specjalności:
Automatyka przemysłowa
i systemy informatyczno-
-pomiarowe; Mechatronika i robotyka; Automatyka i sterowanie
w pojazdach samochodowych

Jeżeli interesuje Cię automatyka, możesz wybrać studia II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność Automatyka Przemysłowa

Informatyka
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Inżynierskie 7 sem. Inżynierskie 7 sem.
Magisterskie II stopnia 3 sem. Magisterskie II stopnia 3 sem.
Specjalności:
Inżynieria oprogramowania i systemy informatyczne, Telekomunikacja
i sieci komputerowe, Zastosowanie informatyki w zarządzaniu
Specjalności:
Techniki tworzenia oprogramowani, Bezpieczeństwo technologii informatycznych
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Inżynierskie 7 sem. Inżynierskie 7 sem.
Magisterskie II stopnia 3 sem. Magisterskie II stopnia 3 sem.
Specjalności:
Inżynieria Zarządzania Produkcją, Informatyczne Systemy Zarządzania, Systemy logistyczne przedsiębiorstwa, Inżynieria
bezpieczeństwa pracy
Specjalności:
Inżynieria zarządzania przedsiębiorstwem, Informatyczne systemy przedsiębiorstwa, Inżynieria innowacji przemysłowych, Inżynieria administracji gospodarczej

Efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów:

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich: