Studia na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki prowadzone są na następujących kierunkach:
1. Mechanika i Budowa Maszyn
2. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
3. Informatyka,
4. Automatyka i Robotyka,
5. Mechatronika.

Wszystkie kierunki studiów posiadają pozytywną ocenę jakości kształcenia wydaną przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studia prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych lub zaocznych) na trzech stopniach: pierwszym – inżynierskim, drugim – magisterskim, trzecim – interdyscyplinarna szkoła doktorska. Układ rodzaju studiów na poszczególnych kierunkach przedstawiają zamieszczone schematy:

Mechanika i Budowa Maszyn
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Inżynierskie 7 sem. Inżynierskie 8 sem.
Magisterskie II stopnia 3 sem. Magisterskie II stopnia 3 sem.
na specjalnościach – studia I stopnia:

– Komputerowo Wspomagane Konstruowanie i Wytwarzanie (CAD/CAM)
– Budowa, badania pojazdów i silników

studia II stopnia:

– Komputerowo Wspomagane Konstruowanie i Wytwarzanie (CAD/CAM)
– Pojazdy i silniki

na specjalnościach – studia I stopnia:

– Komputerowo Wspomagane Konstruowanie i Wytwarzanie (CAD/CAM)
– Budowa, badania pojazdów i silników

studia II stopnia:

– Komputerowo Wspomagane Konstruowanie i Wytwarzanie (CAD/CAM)
– Pojazdy i silniki

Automatyka i Robotyka
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Inżynierskie 7 sem. Inżynierskie 8 sem.
Specjalności:
– Automatyka Przemysłowa i Systemy Informatyczno-Pomiarowe
– Mechatronika i Robotyka
– Automatyka i Sterowanie w Pojazdach Samochodowych
Specjalności:
– Automatyka Przemysłowa i Systemy Informatyczno-Pomiarowe
– Mechatronika i Robotyka
– Automatyka i Sterowanie w Pojazdach Samochodowych

Jeżeli interesuje Cię automatyka, możesz wybrać studia II stopnia na kierunku Mechatronika.

Informatyka
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Inżynierskie 7 sem. Inżynierskie 7 sem.
Magisterskie II stopnia 3 sem. Magisterskie II stopnia 3 sem.
W przypadku studiów I stopnia możliwe jest podjęcie nauki na specjalnościach:

– Inżynieria Oprogramowania i Systemy Informatyczne
– Telekomunikacja i Sieci Komputerowe
– Zastosowanie Informatyki w Zarządzaniu

W przypadku studiów II stopnia możliwe jest podjęcie nauki na specjalnościach:

-Techniki tworzenia oprogramowania
– Bezpieczeństwo technologii informatycznych

W przypadku studiów I stopnia możliwe jest podjęcie nauki na specjalnościach:

– Inżynieria Oprogramowania i Systemy Informatyczne
– Telekomunikacja i Sieci Komputerowe
– Zastosowanie Informatyki w Zarządzaniu

W przypadku studiów II stopnia możliwe jest podjęcie nauki na specjalnościach:

-Techniki tworzenia oprogramowania
– Bezpieczeństwo technologii informatycznych

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Inżynierskie 7 sem. Inżynierskie 7 sem.
Magisterskie II stopnia 3 sem. Magisterskie II stopnia 3 sem.
na specjalnościach – studia I stopnia:

– Inżynieria zarządzania produkcją
– Informatyczne systemy zarządzania
– Systemy logistyczne przedsiębiorstwa
– Inżynieria bezpieczeństwa pracy

studia II stopnia:

– Inżynieria zarządzania przedsiębiorstwem
– Informatyczne systemy przedsiębiorstwa
– Inżynieria innowacji przemysłowych
– Inżynieria administracji gospodarczej

na specjalnościach – studia I stopnia:

– Inżynieria zarządzania produkcją
– Informatyczne systemy zarządzania
– Systemy logistyczne przedsiębiorstwa
– Inżynieria bezpieczeństwa pracy

studia II stopnia:

– Inżynieria zarządzania przedsiębiorstwem
– Informatyczne systemy przedsiębiorstwa
– Inżynieria innowacji przemysłowych
– Inżynieria administracji gospodarczej

Mechatronika
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Magisterskie 3 sem. Magisterskie 3 sem.
Specjalności:
– Systemy mechatroniczne
– Mechatronika w pojazdach samochodowych
Specjalności:
– Systemy mechatroniczne
– Mechatronika w pojazdach samochodowych