DZIEKAN  WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI dr hab. inż. Jacek Pezda, prof. ATH ZAPRASZA STUDENTÓW  STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA NA SPOTKANIE W DNIU 14.06.2022 o godzinie 16.30 sala L120 Temat spotkania: Problemy ogólne i dydaktyczne Kształcenie i sprawy organizacyjne proponowane tematy szczegółowe: Uzyskiwanie zakładanych efektów kształcenia Organizacja zajęć Sprawy różne Obecność…

DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI ZAPRASZA DOKTORANTÓW  STUDIÓW STACJONARNYCH III STOPNIA NA SPOTKANIE w dniu 14.06.2021 o godzinie 18.00, na platformie MS Teams (kod zespołu: cjwsgle) Obecność przedstawicieli doktorantów obowiązkowa. Ramowy program spotkania: Powitanie. Wystąpienie Kierownika Studiów Doktoranckich prof. dr inż. Józefa Matuszka. Wystąpienie Dziekana Wydziału dr hab. inż. Jacka Pezdy prof. ATH. Dyskusja….

DZIEKAN  WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI dr hab. inż. Jacek Pezda, prof. ATH ZAPRASZA STUDENTÓW  STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA NA SPOTKANIE W DNIU 14.06.2021 o godzinie 16.30, na platformie MS Teams (kod zespołu: cjwsgle) Temat spotkania: Problemy ogólne i dydaktyczne Zmiany w Regulaminie Studiów obowiązujące od 01.10.2021 r. Nowa Uczelniana Księga…

lp Album lp Album Grupa: 1A    Grupa: 1B    1 57263 1 51573 2 58021 2 57264 3 51590 3 52360 4 36645 4 51511 5 57266 5 51316 6 57267 6 57265 7 45912 7 51794 8 57875 8 49916 9 31389 9 43461 10 45926 10 57268 11 51732 11 51521 12…

lp Album lp Album Grupa: 1A     Grupa: 1B     1 50637 1 57274 2 57271 2 50881 3 57273 3 57278 4 46136 4 58023 5 58315 5 57281 6 24884 6 57283 7 57299 7 57285 8 58025 8 57288 9 57305 9 57289 10 57307 10 57251 11 57309 11 58214 12…

lp Album lp Album Grupa: 1a    Grupa: 1b    1 57145 1 57148 2 55882 2 58305 3 57855 3 57155 4 56876 4 57156 5 57158 5 57165 6 57159 6 57859 7 57176 7 55919 8 58010 8 58204 9 57180 9 51447 10 57182 10 58146 11 57185 11 57199 12…

lp Album lp Album grupa 1A   grupa 1B   1 57870 1 57245 2 56633 2 57871 3 54546 3 57872 4 43710 4 57248 5 57873 5 57249 6 57252 6 57250 7 57254 7 57253 8 57255 8 58020 9 57259 9 41373 10 57874 10 57256 11 57260 11 57258 12…

lp Album lp Album grupa 1A   grupa 1B   1 57119 1 55839 2 55841 2 57120 3 57102 3 49725 4 57124 4 57121 5 57125 5 57122 6 57126 6 55994 7 57127 7 57123 8 58005 8 57128 9 57850 9 58004 10 57131 10 57129 11 57132 11 57849 12…

lp Album lp Album grupa laboratoryjna 1 A   grupa laboratoryjna 1 B   1 57231 1 57230 2 58019 2 55886 3 57234 3 57232 4 49683 4 57233 5 57237 5 57235 6 57238 6 57236 7 57241 7 57239 8 57242 8 57240 9 57869 9 57243 10 56932 10 57244 11…

lp Album lp Album grupa ćwiczeniowa 1   grupa ćwiczeniowa 2   1 58085 1 57091 2 57088 2 57096 3 57089 3 55807 4 57090 4 57099 5 57092 5 57105 6 57093 6 57107 7 57094 7 57848 8 57844 8 57110 9 57095 9 57113 10 58001 10 57116 11 57098 12…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.