Od lutego 2021r. dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki uruchomiono 26 certyfikowanych szkoleń i 44 staże unijne na kierunkach: Automatyka i robotyka I stopień, Informatyka I i II stopień, Mechanika i budowa maszyn I i II stopień, Mechatronika II stopień, Zarządzanie i inżynieria produkcji I i II stopień. Certyfikowane szkolenia poszerzyły ofertę edukacyjną Wydziału…

W ramach współpracy z firmą POLMOTORS udało się pozyskać nowe oprogramowanie dla studentów WBMiI. Jest to FloEFD Siemens – oprogramowanie służące do symulacji zagadnień związanych z mechaniką płynów oraz wyminą ciepła. Możliwe jest symulowanie następujących procesów (https://gmsystem.pl/wp-content/uploads/1303-003-1261-GMSYSTEM-broszura-FloEFD_akcept_03.pdf): Przewodnictwo cieplne w ośrodkach płynnych, stałych i porowatych z wymianą ciepła lub bez niej oraz/lub ciepło kontaktowe między…

DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI ZAPRASZA DOKTORANTÓW  STUDIÓW STACJONARNYCH III STOPNIA NA SPOTKANIE w dniu 14.06.2021 o godzinie 18.00, na platformie MS Teams (kod zespołu: cjwsgle) Obecność przedstawicieli doktorantów obowiązkowa. Ramowy program spotkania: Powitanie. Wystąpienie Kierownika Studiów Doktoranckich prof. dr inż. Józefa Matuszka. Wystąpienie Dziekana Wydziału dr hab. inż. Jacka Pezdy prof. ATH. Dyskusja….

DZIEKAN  WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI dr hab. inż. Jacek Pezda, prof. ATH ZAPRASZA STUDENTÓW  STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA NA SPOTKANIE W DNIU 14.06.2021 o godzinie 16.30, na platformie MS Teams (kod zespołu: cjwsgle) Temat spotkania: Problemy ogólne i dydaktyczne Zmiany w Regulaminie Studiów obowiązujące od 01.10.2021 r. Nowa Uczelniana Księga…

Studiuj z nami ! Rozpoczęła się letnia rekrutacja na studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej! Zapraszamy wszystkich kandydatów do zapoznania się z listą kierunków oraz specjalności, na których można podjąć studia na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki w roku ak. 2021/2022: studia I stopnia (inżynierskie), specjalności: – Pojazdy samochodowe– Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)– Projektowanie i technologie…

Studiuj z nami ! Nowa specjalność na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn: Projektowanie i technologie druku 3D ! Jeżeli interesuje Cię druk 3D i chciałbyś wykorzystać jego możliwości – to jest kierunek dla Ciebie! Nauczysz się przygotowywać modele przestrzenne z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania. Poznasz również budowę i zasady eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w druku 3D, pracujących…

Rekrutacja na staże Z A P R A S Z A M Y studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i InformatykiAkademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH Oferta dotyczy osób studiujących na studiach stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach: Automatyka i…

W dniu 13 maja 2021 r. zmarł dr Ludwik Ogiński wieloletni nauczyciel akademicki Katedry Matematyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Dr Ludwik Ogiński urodził się 18 maja 1949 roku. w Zduńskiej Woli. W 1972 roku, po ukończeniu studiów matematycznych na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej, prowadząc również zajęcia z matematyki,…

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki oraz podjęcie nauki w naszej uczelni. Różnorodne kierunki studiów pozwolą każdemu kandydatowi wybrać swoją ścieżkę kariery oraz zdobycie solidnego, konkretnego i cenionego zawodu. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki kształci w zawodach i specjalnościach, na które jest i będzie istniało zapotrzebowanie na rynku pracy….

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.