Wydział Budowy Maszyn i Informatyki zakupił dwa urządzenia dla studentów oraz pracowników, są to: przestrzenny system pomiarowy HandyProbe, C-TRACK 210 wraz z głowicą skanującą MetraSCAN210, skaner 3D HandySCAN 307 Elite firmy Creaform. HandyPROBE to przenośna współrzędnościowa maszyna pomiarowa (CMM), która współpracując z urządzeniem śledzącym C-Track dostarcza powtarzalne dane pomiarowe wysokiej dokładności (do 22 µm) skracając…

24 września 2022 roku odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Wydział Budowy Maszyn i Informatyki w roku ak. 2022/2023.

Podczas Dni Otwartych ATH nasz wydział przygotował szeroką ofertę promującą studia na kierunkach technicznych. Można było wysłuchać ciekawych wykładów, np.: Badanie wytrzymałości metali i tworzyw sztucznych – demonstracje testów doświadczalnych. Laboratorium Wytrzymałości Materiałów. Modelowanie 3D – podstawowe narzędzie współczesnego inżyniera, pokaz na żywo. Wykorzystanie termowizji i cyfrowej analizy obrazu w obróbce cieplnej i badaniach metalograficznych….

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że XII Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku” została objęta patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie od Ministra Edukacji i Nauki z programu Doskonała Nauka w kwocie ok. 54 000zł na wsparcie XII Międzynarodowej Konferencji Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”. Tegoroczna edycja…

Od semestru zimowego w roku ak. 2022/2023, podczas zajęć dydaktycznych, studenci WBMiI będą mogli korzystać z nowego sprzętu oraz systemów informatycznych. Warto tutaj wymienić np. nowego robota autonomicznego MIR100, którego wydział pozyskał dzięki współpracy z firmą ASTOR.MiR 100 to współpracujący robot mobilny o udźwigu do 100 kg i udźwigu 300kg do mniejszych zadań transportowych w…

Szanowni Państwo, Niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 28 września 2022 r. o godz. 11:15 w audytorium L 128 odbędzie się uroczysta immatrykulacja studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, na której nastąpi m.in. złożenie ślubowania oraz wręczanie legitymacji. Ponadto będzie możliwe ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz dopełnienie…

Komisja Odlewnictwa PAN rozstrzygnęła kolejną edycję konkursu im. prof. Wacława Sakwy na najlepszą magisterską i inżynierską pracę dyplomową z zakresu odlewnictwa. Komisja konkursowa, która oceniała zgłoszone prace zwracała szczególną uwagę m.in. na: innowacyjność tematyki naukowej i badawczej, oryginalność rozwiązania konstrukcyjnego, możliwość aplikacji wyników pracy, ocenę pracy przez recenzentów Komisji Egzaminu Dyplomowego. Miło jest nam poinformować,…

W ostatnim tygodniu września (26-30.09) kampus Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zostanie otwarty dla uczniów szkół ponadpodstawowych naszego regionu. Chętni będą mieli okazję nie tylko obejrzeć z bliska aule wykładowe i uczelniane obiekty sportowe, ale także wziąć udział w specjalnie przygotowanych warsztatach i pokazach naukowych czy zwiedzić okolicznościową wystawę techniczną. Na program zwiedzania ATH składają się interdyscyplinarne ścieżki tematyczne, które przeprowadzą młodych ludzi przez pełną ofertę dydaktyczną uczelni…

Dear Participants! The 12th edition of the Conference “Engineer of XXI Century” will be held at the University of Bielsko-Biala in 09 December 2022. We kindly invite all former Participant as well as all new Candidates! The rules of the conference are similar as in the previous editions i.e. participation in the Conference is free of charge. Scope of…

Absolwenci Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki na pierwszych miejscach rankingu w kolejnej edycji Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA wykonano na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ośrodku Przetwarzania Informacji. Głównym celem jest przekazywanie sprawdzonych, aktualnych i wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy….

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.