Zapraszamy studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH dofinansowanego z Funduszy Europejskich Oferta dotyczy osób studiujących na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunkach: − Automatyka i robotyka sem. 6 (7 staży) − Mechanika i budowa maszyn…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.