Jeżeli jesteś zainteresowany / zainteresowana zdobyciem wiedzy związanej z szeroko pojętą eksploatacją pojazdów – to są to studia dla Ciebie! Poznasz zagadnienia związane z: budową pojazdów, mechaniką ruchu, rekonstrukcją wypadków drogowych i wyceną szkód komunikacyjnych, użytkowaniem pojazdów od ich powstania aż do złomowania i recyklingu odzyskanych surowców. Rekrutacja rusza już 06 czerwca 2022 r. Więcej…

Rekrutacja na staże Z A P R A S Z A M Y studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i InformatykiAkademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH Oferta dotyczy osób studiujących na studiach stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach: Automatyka i…

Lista osób zakwalifikowanych na staże  w ramach projektu „Studiuj w górach! – Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej„ Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, sem. 1 II stopień Lp. Nr albumu Wynik Decyzja 1 53056 3,831 Zakwalifikowany (lista podstawowa) 2 53095 3,367 Zakwalifikowany (lista podstawowa) 3 53088 3,023 Zakwalifikowany (lista podstawowa) 4 40239 2,890 Zakwalifikowany (lista…

Rekrutacja na staże Z A P R A S Z A M Y studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i InformatykiAkademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH Oferta dotyczy osób studiujących na studiach stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach: Automatyka i…

Zapraszamy studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH dofinansowanego z Funduszy Europejskich Oferta dotyczy osób studiujących na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunkach: − Automatyka i robotyka sem. 6 (7 staży) − Mechanika i budowa maszyn…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.