Płatne staże, nagrody pieniężne oraz wyjazd do zagranicznej siedziby Kongsberg Automotive, to tylko niektóre nagrody, jakie można wygrać w konkursie „Innovate with Kongsberg Automotive Pruszków. Choose your automotive career path”. Najwyższe trofeum zdobędzie student – autor najlepszego projektu fotela przyszłości. Konkurs swoim patronatem objęli: Prezydent Miasta Pruszkowa oraz 12 wyższych uczelni technicznych i biur karier,…

Powszechnie stosowane metody leczenia większych ubytków tkanek (np. tkanki kostnej) przy zastosowaniu materiałów autogennych (przeszczep własnej tkanki pacjenta z jednego miejsca w inne), allogennych (pochodzących od innego człowieka) czy też ksenogennych (pochodzenia zwierzęcego) związane są z ryzykiem przeniesienia chorób, odrzucenia przeszczepu, infekcją oraz uszkodzeniem miejsca, z którego pobrany był materiał do przeszczepu. Rys. 1. Podłoże…

Zapraszamy osoby przyjęte na pierwszy rok studiów w ATH do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie przygotowawczym z matematyki i fizyki prowadzonym przez nauczycieli akademickich Akademii Techniczno-Humanistycznej. Kurs odbywa się przed rozpoczęciem roku akademickiego: 7 września – 18 września 2015 r. i obejmuje 20 godz. fizyki i 30 godz. matematyki. W kursie mogą wziąć udział osoby…

4 kwietnia w laboratorium projektu „Inżynier na miarę XXI wieku” na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki, reporterzy z Polskiego Radia 1, Radia Bielsko oraz Regionalnej TV nagrywali materiały ze studentami, dziekanem prof. dr. hab. inż. Jackiem Stadnickim, prodziekan, kierownikiem projektu dr inż. Dorotą Więcek oraz z opiekunem koła naukowego Inżynier XXI wieku, dr. inż. Jackiem…

Kierunki zamawiane są projektem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Badania rynku pracy dowodzą, że od 10 lat pogłębia się dysproporcja pomiędzy studentami nauk humanistycznych i ścisłych. W efekcie w dynamicznie rozwijającej się gospodarce wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny nauk technicznych. Celem tego przedsięwzięcia jest więc wypełnienie powstałej luki na…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.