OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Zarządzanie i Inżyniera Produkcji odbędzie się przy ul. Willowej 2, w dniu 26 marca 2018 wg następującego harmonogramu: link SEKRETARZ KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO dr inż. Dorota Więcek

Kolejna edycja wyjazdów studentów Zarządzania i Inżynierii Produkcji w ramach programu CEEPUS za nami Taki poranny światłowstręt przed drukowaniem książek światło nas prześladuje, i mamy zielone ludziki już wiemy skąd się biorą książki te buty ponoć nie piją o tej porze wszystko podpiszemy i trochę witaminy A i D (brak weny) oddaj nasz autokar ty…

W ramach długoletniej współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi, dotyczącej uczniów zdolnych i pogłębiania ich wiedzy technicznej, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej objął patronatem  naukowym okręgowy etap Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Olimpiadę co roku organizuje Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie. Problematyka Olimpiady obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia innowacji technicznych (blok…

W związku z zakończeniem okresu programowania funduszy unijnych za lata 2007-2013 instytucje wdrażające podsumowują działania podejmowane w ramach realizowanych projektów. Jednym z najlepszych projektów w kraju według opinii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został projekt realizowany w naszej uczelni – „Inżynier na miarę XXI wieku”. Projekt był realizowany w okresie od 01.06.2010 r. do 31.03.2015…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.