W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną oraz zarządzeniami JM Rektora ATH prof. Jacka Nowakowskiego Nr 1507/2020/2021, 1508/2020/2021 oraz 1512/2020/2021 z dnia 09 kwietnia 2021 roku, zmienione zostają godziny otwarcia dziekanatu dla studentów i wykładowców w okresie 01.04-18.04.2021. W dniach 01 – 06 kwietnia 2021 dziekanat jest zamknięty.  Od 07 kwietnia dziekanat Wydziału Budowy…

Szanowni Państwo, ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną i pojawiające się przypadki zachorowań na Uczelni zawieszamy na czas od 10.10 do 25.10.2020 r. zajęcia realizowane na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki w trybie stacjonarnym (nie dotyczy immatrykulacji semestru pierwszego na studiach niestacjonarnych). Zajęcia, przewidziane do realizacji w trybie stacjonarnym będą odbywały się w…

Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych (deklarację o. Na zajęcia zabrania się przynoszenia zbędnych rzeczy. Zabrania się…

Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych (deklaracja o tym musi być częścią integralną listy obecności). Należy zachować…

Przypominam, że zajęcia na studiach niestacjonarnych zaocznych rozpoczynają się we wrześniu. I tak: kierunek Informatyka studia I i II stopnia sem. 3 i wyższe pierwszy zjazd 19-20.09.2020 (sem. 1 pierwszy zjazd 10-11.10.2020) kierunek ZiIP studia I i II stopnia sem. 3 i wyższe pierwszy zjazd 26-27.09.2020 (sem. 1 pierwszy zjazd 10-11.10.2020) Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi…

Decyzja Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dotycząca przygotowania do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w semestrze zimowym w r.ak. 2020/21 W zawiązku z sytuacją, która wystąpiła na początku semestru letniego 2019/20 czyli zawieszeniem działalności dydaktycznej na ATH, zobowiązuję wszystkich pracowników WBMiI i inne osoby prowadzące zajęcia na kierunkach prowadzonych przez WBMiI we wszystkich formach…

Bielsko-Biała 22.05.2020 Szanowni Kierownicy Jednostek Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Szanowni Pracownicy Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, proszę o przyjęcie od poniedziałku 25 maja 2020 roku następujących zasad działania: – Zarządzam aby WSZYSCY pracownicy WBMI kontynuowali zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku ak. 2019/2020 w formie zdalnej. –…

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki prof. ATH Jacek Nowakowski w dniu 07.05.2020 podjął decyzję w sprawie przesunięcia terminu składania dokumentów do obrony oraz harmonogramu egzaminów dyplomowych. Termin oddania pracy dyplomowej i dokumentów do obrony dla studentów, których obrony powinny odbyć się w czerwcu 2020, zostaje przesunięty do dnia 15.06.2020. Składanie dokumentów do obrony musi…

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki prof. ATH Jacek Nowakowski w dniu 07.05.2020 podjął decyzję w sprawie praktyk zawodowych w roku ak. 2019/2020. Termin realizacji praktyk zawodowych dla studentów sem. 6 w roku ak. 2019/2020 zostaje przedłużony do końca toku studiów. Praktyki zawodowe będą realizowane zgodnie z zasadami organizacji i zaliczania praktyk, które zostaną opublikowane…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.