Ankietyzacja

Zbiorcze zestawienie wyników ankietyzacji dla poszczególnych kierunków:

  • Automatyka i Robotyka, studia stacjonarne I stopnia [Pobierz…]
  • Automatyka i Robotyka, studia niestacjonarne I stopnia [Pobierz…]
  • Informatyka, studia stacjonarne I stopnia [Pobierz…]
  • Informatyka, studia niestacjonarne I stopnia [Pobierz…]
  • Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne I stopnia [Pobierz…]
  • Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne II stopnia [Pobierz…]
  • Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne I stopnia [Pobierz…]
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne I stopnia [Pobierz…]
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne II stopnia [Pobierz…]
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne I stopnia [Pobierz…]