Oceny jakości kształcenia poszczególnych kierunków studiów przeprowadzone przez Państwową Komisję Akredytacyjną:

  • Mechanika i Budowa Maszyn, studia I i II stopnia – ocena pozytywna (Uchwała nr 626/2010 PKA z dnia 7.07.2010 r.), następna ocena jakości kształcenia planowana w r.ak. 2015/2016,
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia I i II stopnia – ocena pozytywna (Uchwała nr 627/2010 PKA z dnia 7.07.2010 r.), następna ocena jakości kształcenia planowana w r.ak. 2015/2016,
  • Automatyka i Robotyka, studia I stopnia – ocena pozytywna (Uchwała nr 342/2008 PKA z dnia 12.06.2008 r.), następna ocena jakości kształcenia planowana w r.ak. 2013/2014,
  • Informatyka, studia I stopnia – ocena pozytywna (Uchwała nr 93/2011 PKA z dnia 10.03.2011 r.) , następna ocena jakości kształcenia planowana w r.ak. 2016/2017.