REKRUTACJA STUDENTÓW
AUTOMATYKA I ROBOTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I ST. – SEM.4-7,
MECHATRONIKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN II STOPIEŃ

NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

Obsługa i programowanie falowników (przemienników częstotliwości)

ZGŁOSZENIA OD 20.04.2022r. DO 30.04.2022r.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 11 godzin zajęć, zajęcia przez 1 dzień

Ilość grup: 3 grupy, limit miejsc: 10 osób/grupę, łącznie 30 osób

Termin szkolenia:
Grupa 1: 27.05.2022r. (piątek)
Grupa 2: 07.06.2022r. (wtorek)
Grupa 3: 17.06.2022r. (piątek)

Zajęcia stacjonarne od 8-17:00 Kraków ASTOR ul. Smoleńsk 29. Przejazd z ATH do Krakowa i z powrotem zapewniony, w trakcie szkolenia jest catering (przerwa kawowa i obiad).

Program szkolenia zajęcia praktyczne z ćwiczeniami praktycznymi dla studentów obejmuje:

  1. Budowa i zasady działania falowników
  2. Zabezpieczenia przeciwzakłóceniowe
  3. Przegląd modeli i możliwości falowników
  4. Ćwiczenia praktyczne z podłączenia i ustawienia głównych parametrów falownika
  5. Ćwiczenia praktyczne z wykonania autotuningu
  6. Ustawianie portu komunikacyjnego

Wymagane dokumenty do pobrania w zespole AP – szkolenie Falowniki w plikach w materiałach do zajęć

Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy – średniej proszę nie wypełniać, przy tytule szkolenia proszę o wskazanie numeru grupy, ale tylko w sytuacji, jeżeli termin nie jest dla Państwa obojętny – dodatkowo informację o numerze grupy proszę napisać na czacie w Teamsie (do Doroty Więcek)

2. Bilans kompetencji (przed)

Po zakwalifikowaniu się:

3. Klauzula informacyjna (student pierwszy raz bierze udział w projekcie Akademia Przyszłości)

4. Deklaracja uczestnictwa (student pierwszy raz bierze udział w projekcie Akademia Przyszłości)

Po ukończeniu szkolenia:

5. Ankieta ewaluacyjna

6. Bilans kompetencji (po)

Studenci zainteresowani szkoleniem w pierwszej kolejności proszeni są o dołączenie do zespołu AP – szkolenie Falowniki w MS Teams kod: 1toc19o

Dokumenty 1, 2 i ewentualnie 3, 4 (tylko papierowe) należy składać do Biura Projektu w L317A, budynek L, III piętro obok Rektoratu (od 8:00 do 15:00). Po szkoleniu w ASTORze wypełnią Państwo dokumenty 5 i 6.

Dokumenty  po terminie 30.04.2022r. nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:
– średnia ocen
– poziom posiadanych kompetencji

W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa.

Wyniki opublikowane zostaną 04.05.2022r.

Koordynator projektu dr inż. Dorota Więcek

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.