REKRUTACJA STUDENTÓW

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I stopień sem.4, sem.6 i II stopień

MECHATRONIKA II stopień

AUTOMATYKA I ROBOTYKA sem.4, sem.6

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI sem.4, sem.6 i II stopień

NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE UKŁADU STEROWANIA SINUMERIK OPERATEfrezowanie w kodzie G

ZGŁOSZENIA OD 24.02.2022r. DO 03.03.2022

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 32 godziny zajęć

Zajęcia przez 4 dni po max 8 godzin

Ilość grup: 1 grupa – ostatnia

Limit miejsc: 10 osób

Termin szkolenia: od 21.03.2022r. do 24.03.2022r. (pon.- czwartek – wolne 2 miejsca)

Termin szkolenia: od 11.04.2022r. do 14.04.2022r. (pon.- czwartek – wolnych 8 miejsc)

Zajęcia stacjonarne w SIEMENS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej na ul. Piekarskiej 74.

Program szkolenia:

 1. Praca w trybie JOG, MDA, AUTO/SBL
 2. Powrót do konturu – tryb REPOS
 3. Funkcje przygotowawcze G i pomocnicze M
 4. Ustawianie punktów zerowych i wymiarów narzędzi w trybie JOG
 5. Zarządzanie narzędziami
 6. Podstawy programowania w kodzie G
 7. Standardowe cykle obróbkowe: wiertarskie, frezarskie i pomiarowe
 8. Redagowanie programów obróbki
 9. Symulacja programu obróbki i sposoby obsługi zdarzeń awaryjnych
 10. Ćwiczenia praktyczne

Wymagane dokumenty do pobrania w zespole Akademia Przyszłości – Sinumerik w MS Teams

 Podczas rekrutacji:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Oświadczenie studenta COVID (po zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w szkoleniu przeprowadzonym przez firmę SIEMENS)
 3. Bilans kompetencji (przed) – do szkolenia frezwoanie w kodzie G

Po ukończeniu szkolenia:
6. Ankieta ewaluacyjna
7. Bilans kompetencji (po) – do szkolenia frezowanie w kodzie G

Studenci zainteresowani szkoleniem w pierwszej kolejności proszeni są o dołączenie do zespołu AP – Sinumerik frezowanie w MS Teams kod: oud890u

Poprzez zakładkę Zadania w MS Teams zostanie przesłana do Państwa informacja o wypełnieniu dokumentów. Dokumenty można pobrać w zespole Akademia Przyszłości – Sinumerik podstawowy w zakładce Pliki.

Dokumenty prześlą Państwo jako odpowiedź do Zadania  do 03.03.2022r. (po dołączeniu do zespołu zostanie wygenerowane zadanie)

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:

– średnia ocen

– poziom posiadanych kompetencji

W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa. Wyniki opublikowane zostaną 05.03.2022r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.