REKRUTACJA STUDENTÓW

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I stopień sem.3-7 i II stopień,

AUTOMATYKA I ROBOTYKA I stopień sem.3-7,

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI I stopień sem.3-7 i II stopień,

MECHATRONIKA II stopień

 NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

Szkolenie zaawansowane i podstawowe z NX (modelowanie CAD)

ZGŁOSZENIA OD 17.01.2022r. DO 28.01.2022r.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 40 godzin zajęć. Zajęcia przez 5 dni po max 8 godzin

Ilość grup: 3 grupy – ostatnie. Limit miejsc: 10 osób/grupę, łącznie 30 osób.

Termin szkolenia:

Grupa 1 kurs zaawansowany: od 14.02.2022r. do 18.02.2022r. od godz. 14:00 (dla studentów z mechaniki, którzy mieli zajęcia dydaktyczne z NX, drugi raz w szkoleniu nie można wziąć udziału)

Grupa 2: kurs podstawowy od 28.02.2022r. do 4.03.2022r. od godz. 8:00-14:45

Grupa 3: kurs podstawowy od 14.03.2022r. do 18.03.2022r. od godz. 14:00 lub od 8:00

Zajęcia zdalne.

Student, który bierze udział w szkoleniu w terminie, na który przypada szkolenie (nie rekrutacja) musi mieć status studenta ATH. Studenci z semestrów dyplomowych, którzy przystąpią do obrony w lutym nie mogą wziąć udziału w rekrutacji dla szkoleń podstawowych.

Wyjątek: 1) jeżeli student I stopnia, który obroni się  w lutym i przystąpi do rekrutacji na studia dzienne II stopnia (na ATH), które rozpoczynają się od 21.02.2022r. może wziąć udział w szkoleniu, 2) jeżeli nie przystąpi do obrony w lutym to również może wziąć udział w szkoleniu.

Student mający zaliczenie warunkowe lub będący na urlopie, czy też korzystający z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej ma status studenta i może wziąć udział w szkoleniu.

Program szkolenia:

  1. Omówienie infrastruktury systemu
  2. Szkicownik
  3. Modelowanie mechaniczne
  4. Modelowanie synchroniczne
  5. Modelowanie powierzchniowe
  6. Złożenia
  7. Dokumentacja płaska

Wymagane dokumenty do pobrania w zespole AP – szkolenie NX (modelowanie CAD) w plikach do zajęć

 Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy (studia niestacjonarne proszę o podanie dogodnego terminu szkolenia (w formularzu przy tytule szkolenia)

2. Bilans kompetencji (przed)

 Po zakwalifikowaniu się:

3. Klauzula informacyjna (student pierwszy raz bierze udział w projekcie Akademia Przyszłości)

4. Deklaracja uczestnictwa (student pierwszy raz bierze udział w projekcie Akademia Przyszłości)

 Po ukończeniu szkolenia:

5. Ankieta ewaluacyjna

6. Bilans kompetencji (po)

Studenci zainteresowani szkoleniem w pierwszej kolejności proszeni są o dołączenie do zespołu AP – szkolenie NX (modelowanie CAD) w MS Teams kod: jzgm6m8

Poprzez zakładkę Zadania w MS Teams zostanie przesłana do Państwa informacja o wypełnieniu dokumentów. Dokumenty można pobrać w zespole Akademia Przyszłości – szkolenie NX (modelowanie CAD) w zakładce Pliki.

Dokumenty prześlą Państwo jako odpowiedź do Zadania  do 28.01.2022r. (po dołączeniu do zespołu zostanie wygenerowane zadanie, ale nie od razu – jak uzbiera się część grupy). Dokumenty (oryginały) dostarczą Państwo do pokoju biura projektu L317A (8:00-15:30) – może być po terminie rekrutacji.

Dokumenty  w wersji elektronicznej po terminie 28.01.2022r. nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:

W pierwszej kolejności rekrutowani będą studenci z semestrów dyplomowych.

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:

– średnia ocen

– poziom posiadanych kompetencji

W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa.

Wyniki opublikowane zostaną 31.01.2022r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.