REKRUTACJA STUDENTÓW

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I stopień sem.5, sem.7 i II stopień

MECHATRONIKA II stopień

AUTOMATYKA I ROBOTYKA sem.5 i sem.7

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI sem.5, sem.7 i II stopień

NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE UKŁADU STEROWANIA SINUMERIK OPERATEkurs zaawansowany

ZGŁOSZENIA OD 12.01.2022r. DO 21.01.2022r.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 40 godziny zajęć

Zajęcia przez 5 dni po max 8 godzin

Ilość grup: 1 grupa – ostatnia

Limit miejsc: 9 osób/grupę

Termin szkolenia: od 21.02.2022r. do 25.02.2022r.

Student, który bierze udział w szkoleniu w terminie, na który przypada szkolenie (nie rekrutacja) musi mieć status studenta ATH. Dlatego, studenci z semestrów dyplomowych, którzy przystąpią do obrony w lutym nie mogą wziąć udziału w rekrutacji. Wyjątek – jeżeli student I stopnia, który obroni się  w lutym i przystąpi do rekrutacji na studia dzienne II stopnia (na ATH), które rozpoczynają się od 21.02.2022r. może wziąć udział w szkoleniu.

Zajęcia stacjonarne w SIEMENS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej na ul. Piekarskiej 74.

Program szkolenia:

  1. Definiowanie zmiennych użytkownika
  2. Rozgałęzienia i pętle programowe
  3. Programowanie parametryczne
  4. Projektowanie cyklu użytkownika wraz z oknem dialogowym
  5. Generowanie raportów, akcje asynchroniczne
  6. Wykorzystanie funkcjonalności DXF-Reader
  7. Ćwiczenia praktyczne

Wymagane dokumenty do pobrania w zespole Akademia Przyszłości – Sinumerik w MS Teams

 Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Oświadczenie studenta COVID (po zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w szkoleniu przeprowadzonym przez firmę SIEMENS)
  3. Bilans kompetencji (przed) – do szkolenia zaawansowanego

Po ukończeniu szkolenia:
6. Ankieta ewaluacyjna
7. Bilans kompetencji (po) – do szkolenia zaawansowanego

Studenci zainteresowani szkoleniem w pierwszej kolejności proszeni są o dołączenie do zespołu AP – Sinumerik do szkolenia zaawansowanego w MS Teams kod: rfluidd

Poprzez zakładkę Zadania w MS Teams zostanie przesłana do Państwa informacja o wypełnieniu dokumentów. Dokumenty można pobrać w zespole Akademia Przyszłości – Sinumerik podstawowy w zakładce Pliki.

Dokumenty prześlą Państwo jako odpowiedź do Zadania  do 21.01.2022r. (po dołączeniu do zespołu zostanie wygenerowane zadanie)

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:

Studenci będą mogli wziąć udział w zaawansowanym szkoleniu pod warunkiem posiadania certyfikatu ze szkolenia OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE UKŁADU STEROWANIA SINUMERIK OPERATE – kurs podstawowy.

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:
– średnia ocen
– poziom posiadanych kompetencji

W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa na kolejne szkolenie.

Wyniki opublikowane zostaną 24.01.2022r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.