REKRUTACJA STUDENTÓW KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA (sem.5, 7), MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (sem.5,7)
MECHATRONIKA

NA SZKOLENIA Z EGZAMINEM KWALIFIKACYJNYM SEP

GRUPA 1 ELEKTRYCZNE EKSPLOATACJA

GRUPA 1 ELEKTRYCZNE DOZÓR

ZGŁOSZENIA OD 25.11.2021 DO 09.12.2021

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu Elektryczne eksploatacja: 8 godzin zajęć + państwowy egzamin
Liczba godzin kursu Elektryczne dozór: 8 godzin zajęć + państwowy egzamin
Zajęcia przez 1 dzień na szkolenie
Ilość grup: 2 grupy; 1 szkolenie eksploatacja i dozór / 1 grupa
Limit miejsc: 64 osób; 32 osoby/grupę

Termin szkolenia:
Szkolenie dla grupy 1:
05.01.2022r. (środa) 8:00-14:45 Elektryczne eksploatacja, po szkoleniu egzamin do godz.17
13.01.2022r. (czwartek) 8:00 – 14:45, Elektryczne dozór później egzamin do godz.17
Szkolenie dla grupy 2 (dedykowane w pierwszej kolejności dla niestacjonarnych):
12.02.2022r. (sobota) 8:00-14:45 Elektryczne eksploatacja, po szkoleniu egzamin do godz.17
26.02.2022r. (sobota) 8:00 – 14:45, Elektryczne dozór później egzamin do godz.17
Zajęcia stacjonarne w Bielsku-Białej Centrum Konferencyjne BIT na ul. 1 Dywizji Pancernej 45

Program ogólny, a egzamin dostosowany pod egzaminowanego:

„SEP – Grupa 1 Elektryczne eksploatacja”

 1. a) Budowa, działanie oraz warunki techniczne elektroenergetycznych. Ochrona od porażeń w urządzeniach elektroenergetycznych.
 2. b) Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Instrukcje eksploatacji.
 3. c) Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.
 4. d) Zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych, p. poż., pierwsza pomoc.
 5. e) Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia.

„SEP – Grupa 1 Elektryczne dozór”

 1. a) Przepisy prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 2. b) Przepisy i zasady programowania pracy urządzeń, instalacji i sieci.
 3. c) Wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 4. d) Przepisy bhp, p. poż., wymagania ochrony środowiska.
 5. e) Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.
 6. f) Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.

Wymagane dokumenty do pobrania w zespole Akademia Przyszłości – SEP w MS Teams

Podczas rekrutacji:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Bilans kompetencji (przed)

Studenci, którzy pierwszy raz biorą udział w szkoleniach z projektu Akademia Przyszłości:

 1. Deklaracja uczestnictwa
 2. Klauzula poufności

Po ukończeniu szkolenia:

 1. Bilans kompetencji (po)
 2. Ankieta ewaluacyjna

Studenci zainteresowani szkoleniem w pierwszej kolejności proszeni są o dołączenie do zespołu AP – SEP w MS Teams kod: 1w4u63p

Dokumenty można pobrać w zespole Akademia Przyszłości – SEP w zakładce Pliki.

Dokumenty (oryginały) – formularz zgłoszeniowy i bilans przed dostarczą Państwo do biura projektu L317A (pon.-piątek 8:00-15:00) do 09.12.2021r.

Studenci, którzy pracują mogą w formularzu, w polu nazwa szkolenia, podać termin szkolenia, który najbardziej im odpowiada.

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:

– średnia ocen

– poziom posiadanych kompetencji

Wyniki zostaną opublikowane 14.12.2021 r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.