REKRUTACJA STUDENTÓW

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I stopień sem.5, sem.7 i II stopień

MECHATRONIKA II stopień

AUTOMATYKA I ROBOTYKA sem.5 i sem.7ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI sem.5 i 7

 NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE UKŁADU STEROWANIA SINUMERIK OPERATEobróbka 5-osiowa (grupa 4, 5 i 6)

ZGŁOSZENIA OD 15.11.2021r. do 26.11.2021r.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 40 godzin zajęć
Zajęcia przez 5 dni po max 8 godzin
Ilość grup:
3 grupy; 1 szkolenie / 1 grupa
Limit miejsc: 10 osób; 5 osób/grupę

Termin szkolenia:
grupa 4 od 06.12.2021r. do 10.12.2021r.
grupa 5 od 13.12.2021r. do 17.12.2021r.
grupa 6 od 07.02.2021r. do 11.02.2021r.

Zajęcia stacjonarne w SIEMENS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej na ul. Piekarskiej 74.

Program szkolenia:

 1. Podstawy obróbki 3-, 3+2- i 5-osiowej.
 2. Obsługa i programowanie cyklu 800
 3. Podstawy programowania obróbki 5 osiowej w kodach G
 4. Programowanie cyklu 832
 5. Wywoływanie podprogramów zewnętrznych
 6. Symulacja programu obróbki i widok wytwarzania form
 7. Cykl pomiaru kinematyki CYCLE996 i odchylenia wrzeciona CYCLE995
 8. Korekcja narzędzia 3D
 9. Advanced Surface i Top Surface
 10. Sposoby obsługi zdarzeń awaryjnych
 11. Ćwiczenia praktyczne

Wymagane dokumenty do pobrania w zespole Akademia Przyszłości – Sinumerik podstawowy w MS Teams

 Podczas rekrutacji:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Oświadczenie studenta COVID (po zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w szkoleniu przeprowadzonym przez firmę SIEMENS)
 3. Bilans kompetencji (przed) – obróbka 5-osiowa

Po ukończeniu szkolenia:
6. Ankieta ewaluacyjna
7. Bilans kompetencji (po) – obróbka 5-osiowa

Studenci zainteresowani szkoleniem w pierwszej kolejności proszeni są o dołączenie do zespołu AP – Sinumerik obróbka 5-osiowa w MS Teams kod: 3jb64fl

Dokumenty można pobrać w zespole Akademia Przyszłości – Sinumerik w zakładce Pliki.

Dokumenty (oryginały) – formularz zgłoszeniowy i bilans przed dostarczą Państwo do biura projektu L317A (pon.-piątek 8:00-15:00) do 21.11.2021r. Jest możliwość dostarczenia dokumentów do A8 (lub do sali gdzie mam zajęcia) w poniedziałek, wtorek, piątek, sobota, niedziela – proszę sprawdzić plan zajęć dr inż. Doroty Więcek.

Studenci, którzy pracują mogą w formularzu, w polu nazwa szkolenia, podać termin szkolenia, który najbardziej im odpowiada.

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:

Studenci będą mogli wziąć udział w zaawansowanym szkoleniu pod warunkiem posiadania certyfikatu ze szkolenia OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE UKŁADU STEROWANIA SINUMERIK OPERATE – kurs podstawowy.

W pierwszej kolejności rekrutowani będą studenci z semestrów dyplomowych.

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:
– średnia ocen
– poziom posiadanych kompetencji

Wyniki opublikowane zostaną 26.11.2021r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.