REKRUTACJA STUDENTÓW

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I stopień,
AUTOMATYKA I ROBOTYKA I stopień,
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI I stopień sem.5 i sem.7,
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA

i ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień

 NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

Szkolenie podstawowe z NX (modelowanie CAD)

ZGŁOSZENIA OD 08.10.2021r. DO 15.10.2021r.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 40 godzin zajęć
Zajęcia przez 5 dni po max 8 godzin
Ilość grup: 2 grupy
Limit miejsc: 10 osób/grupę

Termin szkolenia:
Grupa 1: od 25.10.2021r. do 29.10.2021r.
Grupa 2: od 4.11.2021r. do 5.11.2021r. i od 8.11.2021r. do 10.11.2021r.

Zajęcia zdalne.

Program szkolenia:

  1. Omówienie infrastruktury systemu
  2. Szkicownik
  3. Modelowanie mechaniczne
  4. Modelowanie synchroniczne
  5. Modelowanie powierzchniowe
  6. Złożenia
  7. Dokumentacja płaska

Wymagane dokumenty do pobrania w zespole AP – szkolenie NX (modelowanie CAD)

 Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy (studia niestacjonarne proszę o podanie dogodnego terminu szkolenia, gdyby zajęcia były od 8:00 do 14:45)
  2. Bilans kompetencji (przed)

 Po zakwalifikowaniu się:

3. Klauzula informacyjna
4. Deklaracja uczestnictwa

 Po ukończeniu szkolenia:

5. Ankieta ewaluacyjna
6. Bilans kompetencji (po)

Studenci zainteresowani szkoleniem w pierwszej kolejności proszeni są o dołączenie do zespołu AP – szkolenie NX (modelowanie CAD) w MS Teams kod: jzgm6m8

Poprzez zakładkę Zadania w MS Teams zostanie przesłana do Państwa informacja o wypełnieniu dokumentów. Dokumenty można pobrać w zespole Akademia Przyszłości – szkolenie NX (modelowanie CAD) w zakładce Pliki.

Dokumenty (oryginały) dostarczą Państwo do pokoju biura projektu L317A (8:00-15:00) do 15.10.2021r. Jest możliwość dostarczenia dokumentów do A8 w poniedziałki, wtorki – proszę sprawdzić plan zajęć dr inż. Doroty Więcek

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:

W pierwszej kolejności rekrutowani będą studenci z semestrów dyplomowych.

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:

– średnia ocen
– poziom posiadanych kompetencji

W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa na kolejne szkolenie.

Wyniki opublikowane zostaną 18.10.2021r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.