Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zarząd Główny w Warszawie organizuje XXI EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej.

Termin składania prac z niezbędnymi opiniami:

  • I etap, do 15 października 2021r.
  • na szczeblu Zarządu Głównego SIMP (zgłoszenia tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane indywidualne linki do dnia 15.11.2021 r.).

Konkurs adresowany jest do:

  • dyplomantów studiów I stopnia (inżynierskich) i II stopnia (magisterskich) wydziałów mechanicznych,
  • promotorów prac dyplomowych.

Uczestnikami Konkursu mogą być dyplomanci, których prace spełniają następujące warunki:

– praca dyplomowa została złożona w terminie,
– praca dyplomowa została obroniona,
– praca dyplomowa została oceniona na stopień bardzo dobry.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.