4 września 2021 roku Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach wraz z Prezydentem Miasta Gliwice zorganizowała XXVII Galę, w trakcie której nastąpił rozstrzygnięcie XII edycji Konkursu „Marka-Śląskie”.

Konkurs ma na celu wyłonienie i wypromowanie osób, firm oraz organizacji, które ze względu na swoje unikatowe walory i związki z województwem śląskim najlepiej promują region.

W kategorii „Nauka” Kapituła przyznała tylko jedną nagrodę wyróżnienie dla Koła Naukowego „Inżynier XXI wieku”. Nagrodę z rąk Prezesa RIPH Wiktora Pawlika odebrał JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH oraz Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dr inż. Jacek Rysiński – opiekun i założyciel koła naukowego.

fot. Lucyna Nenow / Polska Press

Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji.W tegorocznej edycji Konkursu, decyzją Prezydenta Miasta Bielska-Białej, miasto Bielsko-Biała zgłosiło m.in. kandydaturę Koła Naukowego „Inżynier XXI wieku” ATH.

Więcej: https://www.ath.bielsko.pl/kolo-naukowe-inzynier-xxi…/

fot. Lucyna Nenow / Polska Press

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.