Od lutego 2021r. dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki uruchomiono 26 certyfikowanych szkoleń i 44 staże unijne na kierunkach:

 • Automatyka i robotyka I stopień,
 • Informatyka I i II stopień,
 • Mechanika i budowa maszyn I i II stopień,
 • Mechatronika II stopień,
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji I i II stopień.

Certyfikowane szkolenia poszerzyły ofertę edukacyjną Wydziału i pozwoliły studentom zdobyć dodatkowe kompetencje i kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców. Pomimo nauczania zdalnego spowodowanego sytuacją pandemiczną udało się uruchomić łącznie 26 szkoleń w trybie zdalnym, hybrydowym oraz tradycyjnym w siedzibie firmy. Studenci otrzymali w sumie 222 certyfikaty uznawane przez przedsiębiorców, m.in. w zakresie:

 • auditora wewnętrznego systemów zarządzania jakością (PCBC),
 • inżyniera jakości (PCBC),
 • obsługi i programowania układu sterowania Sinumerik Operate (podstawowe, zaawansowane, obróbka 5-osiowa, toczenie i frezowanie w kodzie G (Siemens),
 • obsługi i programowania robotów Kawasaki (Astor Kraków),
 • auditora wewnętrznego systemów zarządzania BHP,
 • modelowania CAD w NX,
 • ECDL CAD i ECDL Advanced Excel,
 • wymagań bezpieczeństwa przy budowie i użytkowaniu maszyn

Na kierunku Informatyka uruchomiono nowe przedmioty m.in.: Zbiory Big Data i eksploracja danych, Machine learning, Przetwarzanie i analiza obrazów, Programowanie z wykorzystaniem języków skryptowych, Nierelacyjne bazy danych.
Szkolenia zostały sfinansowane z projektu unijnego Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej” w ramach programu PO WER 2014-2020. W najbliższym czasie planowane są również szkolenia z Lean Manufacturing, modelowania części w SolidWork, wskaźnika OEE, SEP, obsługi i programowania falowników.

Obecnie 44 studentów realizuje trzymiesięczne płatne staże, podczas których zdobywają kompetencje zawodowe, interpersonalne oraz umiejętności pracy w grupie. Zakres staży związany jest bezpośrednio z efektami kształcenia na studiowanych kierunkach i zapewnia ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych w ramach staży.

Program stażowy przyczynia się do: zdobycia użytecznych kompetencji, podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności na rynku pracy, nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami i zapoznania się z nowymi technologiami oraz koncepcjami zarządzania.
Staże realizowane są w przedsiębiorstwach naszego regionu (m.in. branży motoryzacyjnej, elektromaszynowej, IT oraz w obszarze usług badawczo-rozwojowych) w ramach projektu „Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Kompetencje nabyte i rozwinięte dzięki szkoleniom oraz programom staży przyczyniają się do znalezienia przez absolwentów naszego Wydziału dobrego zatrudnienia i uzyskania atrakcyjnego wynagrodzenia, co znajduje potwierdzenie m.in. w danych ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

Pracownikom administracji ATH oraz pracownikom Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dziękujemy za wyrozumiałość i pomoc w organizacji szkoleń i staży w tym trudniejszym dla nas okresie.

Koordynator ds. szkoleń: dr inż. Dorota Więcek
Koordynatorzy ds. staży: dr inż. Maria Baron-Puda i dr inż. Dorota Więcek

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.