W ramach współpracy z firmą POLMOTORS udało się pozyskać nowe oprogramowanie dla studentów WBMiI. Jest to FloEFD Siemens – oprogramowanie służące do symulacji zagadnień związanych z mechaniką płynów oraz wyminą ciepła.

Możliwe jest symulowanie następujących procesów
(https://gmsystem.pl/wp-content/uploads/1303-003-1261-GMSYSTEM-broszura-FloEFD_akcept_03.pdf):

 • Przewodnictwo cieplne w ośrodkach płynnych, stałych i porowatych z wymianą ciepła lub bez niej oraz/lub ciepło kontaktowe między ciałami stałymi.
 • Poddźwiękowe, okołodźwiękowe i ponaddźwiękowe przepływy gazu, hiperdźwiękowe przepływy powietrza z dysocjacją i jonizacją.
 • Radiacyjna wymiana ciepła pomiędzy nieprzezroczystymi ciałami stałymi, absorpcja w półprzezroczystych ciałach stałych i refrakcja w półprzezroczystych i przeźroczystych ciałach stałych.
 • Objętościowe (lub powierzchniowe) źródła ciepła, np. wynikające z wytwarzania ciepła Joule’a, efektu Peltiera, itp.
 • Różne rodzaje przewodnictwa cieplnego i elektrycznego
  w ośrodku stałym, tzn. przewodnictwo izotropowe, jednokierunkowe, dwuosiowe/osiowosymetryczne i ortotropowe.
 • Kondensacja objętościowa wody z pary wodnej i jej wpływ na
  przepływ płynów i wymianę ciepła.
 • Wydzielanie się warstwy wody (kondensacja powierzchniowa/
  parowanie, topnienie/zamarzanie, ruch warstwy).
 • Ciepło Joule’a z prądu stałego w ciałach stałych przewodzących
  elektryczność.
 • Przepływ płynów z warstwami granicznymi, w tym wpływ chropowatości ścianki.
 • Przepływ płynów w modelach z przemieszczającymi się / obracającymi się powierzchniami i/lub częściami.
 • Przepływy ściśliwych gazów i nieściśliwych cieczy.
 • Wilgotność względna w gazach i mieszaninach gazów.
 • Mieszaniny płynów i wieloskładnikowe ciała stałe.
 • Przepływy płynów i wymiana ciepła w ośrodkach porowatych.
 • Przepływy płynów w stanie ustalonym i zależne od czasu.
 • Kawitacja w wodzie i innych cieczach.
 • Konwekcja swobodna, wymuszona i mieszana.
 • Spalanie w mieszaninach w fazie gazowej.
 • Przepływy dwufazowe (ciecz + cząstki).
 • Laminarne i turbulentne przepływy płynów.
 • Przepływy płynów nienewtonowskich.
 • Zewnętrzne i wewnętrzne przepływy płynów.
 • Gazy rzeczywiste z przemianą fazową.
 • Przepływy płynów ściśliwych.
 • Mostki FEA, w tym: Mechanica, Patran, MpCCI i SolidWorks Structural Analysis.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.