Od lutego 2021r. dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki uruchomiono 26 certyfikowanych szkoleń i 44 staże unijne na kierunkach: Automatyka i robotyka I stopień, Informatyka I i II stopień, Mechanika i budowa maszyn I i II stopień, Mechatronika II stopień, Zarządzanie i inżynieria produkcji I i II stopień. Certyfikowane szkolenia poszerzyły ofertę edukacyjną Wydziału…

W ramach współpracy z firmą POLMOTORS udało się pozyskać nowe oprogramowanie dla studentów WBMiI. Jest to FloEFD Siemens – oprogramowanie służące do symulacji zagadnień związanych z mechaniką płynów oraz wyminą ciepła. Możliwe jest symulowanie następujących procesów (https://gmsystem.pl/wp-content/uploads/1303-003-1261-GMSYSTEM-broszura-FloEFD_akcept_03.pdf): Przewodnictwo cieplne w ośrodkach płynnych, stałych i porowatych z wymianą ciepła lub bez niej oraz/lub ciepło kontaktowe między…

OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Informatyka zgodnie z Zarządzeniem nr 1416/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych odbędzie się w trybie zdalnym – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams wg następującego harmonogramu:…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.