DZIEKAN

WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI
ZAPRASZA DOKTORANTÓW

 STUDIÓW STACJONARNYCH III STOPNIA
NA SPOTKANIE

w dniu 14.06.2021 o godzinie 18.00, na platformie MS Teams
(kod zespołu: cjwsgle)

Obecność przedstawicieli doktorantów obowiązkowa.

Ramowy program spotkania:

  1. Powitanie.
  2. Wystąpienie Kierownika Studiów Doktoranckich prof. dr inż. Józefa Matuszka.
  3. Wystąpienie Dziekana Wydziału dr hab. inż. Jacka Pezdy prof. ATH.
  4. Dyskusja.
  5. Zakończenie.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.