DZIEKAN 

WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI
dr hab. inż. Jacek Pezda, prof. ATH

ZAPRASZA STUDENTÓW

 STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA

NA SPOTKANIE

W DNIU 14.06.2021 o godzinie 16.30, na platformie MS Teams
(kod zespołu: cjwsgle)

Temat spotkania:

Problemy ogólne i dydaktyczne

  • Zmiany w Regulaminie Studiów obowiązujące od 01.10.2021 r.
  • Nowa Uczelniana Księga Jakości.
  • Nowa specjalność: Projektowanie i Technologie druku 3D.
  • Problemy związane z organizacją zajęć.
  • Sprawy różne.

Obecność starostów grup obowiązkowa

Ramowy program spotkania:

  1. Powitanie.
  2. Wystąpienie Dziekana Wydziału dr hab. inż. Jacka Pezdy prof. ATH.
  3. Wystąpienia Prodziekanów ds. Studenckich oraz Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia – programy studiów, ankietyzacja zajęć, nauczanie zdalne.
  4. Dyskusja.
  5. Zakończenie.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.