Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn zgodnie z Zarządzeniem nr 1416/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych odbędzie się w trybie zdalnym – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams wg następującego harmonogramu:…

OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Zarządzanie i Inżyniera Produkcji zgodnie z Zarządzeniem nr 1390/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych odbędzie się w trybie zdalnym – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams…

Lista osób zakwalifikowanych na staże  w ramach projektu „Studiuj w górach! – Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej„ Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, sem. 1 II stopień Lp. Nr albumu Wynik Decyzja 1 53056 3,831 Zakwalifikowany (lista podstawowa) 2 53095 3,367 Zakwalifikowany (lista podstawowa) 3 53088 3,023 Zakwalifikowany (lista podstawowa) 4 40239 2,890 Zakwalifikowany (lista…

OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Informatyka zgodnie z Zarządzeniem nr 1416/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych odbędzie się w trybie zdalnym – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams wg następującego harmonogramu:…

Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn zgodnie z Zarządzeniem nr 1416/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych odbędzie się w trybie zdalnym – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams wg następującego harmonogramu:…

OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Zarządzanie i Inżyniera Produkcji zgodnie z Zarządzeniem nr 1390/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych odbędzie się w trybie zdalnym – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams…

OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: AUTOMATYKA i ROBOTYKA zgodnie z Zarządzeniem nr 1416/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie ograniczenia działalności uczelni odbędzie się w trybie zdalnym – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams wg następującego…

DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI ZAPRASZA DOKTORANTÓW  STUDIÓW STACJONARNYCH III STOPNIA NA SPOTKANIE w dniu 14.06.2021 o godzinie 18.00, na platformie MS Teams (kod zespołu: cjwsgle) Obecność przedstawicieli doktorantów obowiązkowa. Ramowy program spotkania: Powitanie. Wystąpienie Kierownika Studiów Doktoranckich prof. dr inż. Józefa Matuszka. Wystąpienie Dziekana Wydziału dr hab. inż. Jacka Pezdy prof. ATH. Dyskusja….

DZIEKAN  WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI dr hab. inż. Jacek Pezda, prof. ATH ZAPRASZA STUDENTÓW  STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA NA SPOTKANIE W DNIU 14.06.2021 o godzinie 16.30, na platformie MS Teams (kod zespołu: cjwsgle) Temat spotkania: Problemy ogólne i dydaktyczne Zmiany w Regulaminie Studiów obowiązujące od 01.10.2021 r. Nowa Uczelniana Księga…

Studiuj z nami ! Rozpoczęła się letnia rekrutacja na studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej! Zapraszamy wszystkich kandydatów do zapoznania się z listą kierunków oraz specjalności, na których można podjąć studia na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki w roku ak. 2021/2022: studia I stopnia (inżynierskie), specjalności: – Pojazdy samochodowe– Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)– Projektowanie i technologie…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.