REKRUTACJA STUDENTÓW

MECHATRONIKA II stopień i AUTOMATYKA I ROBOTYKA I stopień sem.6, 7

 NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE ROBOTÓW KAWASAKI

ZGŁOSZENIA OD 19.05.2021r. DO 25.05.2021r.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 33 godziny zajęć

Zajęcia przez 4 dni po ok. 8 godzin (szkolenie wyjazdowe w Krakowie, będzie trwało 1 tydzień od wtorku do piątku. Z projektu pokryte zostaną koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia).

Ilość grup: 2 grupy po 5 osób/grupę
Limit miejsc: 5 osób/grupę, łącznie 10 osób

Termin:
Grupa 1: od 15.06. do 18.06.2021r. (Mechatronika)
Grupa 2: od 21.09. do 24.09.2021r. (AiR)

Wymagane dokumenty:

 Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Oświadczenie studenta COVID (po zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w szkoleniu przeprowadzonym przez firmę ASTOR)
  3. Bilans kompetencji (przed)

 Po zakwalifikowaniu się:

3. Klauzula informacyjna
4. Deklaracja uczestnictwa

 Po ukończeniu szkolenia:

5. Ankieta ewaluacyjna
6. Bilans kompetencji (po)

Studenci zainteresowani szkoleniem w pierwszej kolejności proszeni są o dołączenie do zespołu AP – Kawasaki w MS Teams kod: 7exam86

Poprzez zakładkę Zadania w MS Teams zostanie przesłana do Państwa informacja o wypełnieniu dokumentów. Dokumenty można pobrać w zespole AP – Kawasaki w zakładce Pliki.

Dokumenty prześlą Państwo jako odpowiedź do Zadania do 27.05.2021r.

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:

– średnia ocen
– poziom posiadanych kompetencji

Wyniki opublikowane zostaną 28.05.2021r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.