W dniu 13 maja 2021 r. zmarł dr Ludwik Ogiński wieloletni nauczyciel akademicki Katedry Matematyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Dr Ludwik Ogiński urodził się 18 maja 1949 roku. w Zduńskiej Woli. W 1972 roku, po ukończeniu studiów matematycznych na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej, prowadząc również zajęcia z matematyki, informatyki i statystyki w Filii Politechniki Łódzkiej  w Bielsku-Białej. W 1980 roku obronił rozprawę doktorską pt. „O asymptotyce pewnego estymatora funkcji spektralnej stacjonarnego procesu gaussowskiego” na Politechnice Łódzkiej.

Od 1 października 1984 roku pracował na stanowisku adiunkta, a następnie starszego wykładowcy w Katedrze Matematyki Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, a następnie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

         W swoich badaniach naukowych zajmował się głównie metodami statystycznymi, technikami obliczeniowymi, optymalizacją i algorytmami genetycznymi.  Współpracował w tym zakresie z wieloma pracowników uczelni, a uzyskane wyniki zostały przedstawione w wielu współautorskich pracach naukowych opublikowanych w prestiżowych krajowych i międzynarodowych czasopismach.

Dr Ludwik Ogiński był cenionym i lubianym dydaktykiem, a prowadzone przez niego zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. Przez wiele kadencji był członkiem Senatu  ATH oraz Rady Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki. Aktywnie pracował w komisjach finansowych i socjalnych uczelni oraz wydziału. Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną i pracę na rzecz uczelni otrzymał kilkukrotnie nagrodę Rektora.

         W życiu codziennym cechowała go wyjątkowa skromność, życzliwość i bezinteresowność. Był bardzo koleżeński i zawsze można było liczyć na Jego pomoc oraz radę. Jego szczery, przyjazny uśmiech oraz pogoda ducha pozostaną na zawsze w naszej pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia składają Rodzinie Rektor i społeczność Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.


Nabożeństwo Żałobne odbędzie się w Kościele św. Michała Archanioła w Wilkowicach 18.05.2021 o godz. 10:00.

Msza Żałobna oraz odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku odbędzie się w Zduńskiej Woli dnia 19.05.2021 o godz. 14:00 w Bazylice Mniejszej p.w. WNMP przy ul. Kościelnej 20.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.