REKRUTACJA STUDENTÓW STUDIÓW

KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II STOPIEŃ I SEM.6 I STOPNIA

NA SZKOLENIE ECDL ADVANCED EXCEL Z EGZAMINEM

ZGŁOSZENIA OD 21.04.2020 DO 05.05.2021

Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 20 godzin zajęć
Zajęcia przez 5 dni po 4 godziny do uzgodnienia z prowadzącym
Limit miejsc: 8 osób (+/- 2 osoby)/grupę
Liczba grup: 1 lub 2
Egzamin ECDL Advanced EXCEL po szkoleniu do uzgodnienia.

Wymagane dokumenty

Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Bilans kompetencji (przed)

Po zakwalifikowaniu się:

  1. Klauzula informacyjna
  2. Deklaracja uczestnictwa

Po ukończeniu szkolenia:

  1. Ankieta ewaluacyjna
  2. Bilans kompetencji (po)

Studenci zainteresowani szkoleniem w pierwszej kolejności proszeni są o dołączenie do zespołu w MS Teams kod: 5rwh56e

Poprzez zakładkę Zadania w MS Teams zostanie przesłana do Państwa informacja o wypełnieniu dokumentów. Dokumenty można pobrać w zespole ECDL EXCEL w zakładce Pliki.

Dokumenty 1,2 (podpisane i zeskanowane/zdjęcie prześlą Państwo jako odpowiedź do Zadania  do 05.05.2021r. (po dołączeniu do zespołu zostanie wygenerowane zadanie)

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:

– średnia ocen

– poziom posiadanych kompetencji

W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa.

Wyniki opublikowane zostaną 07.05.2021 r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.