REKRUTACJA STUDENTÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 (po sem. 7) I STOPIEŃ, II STOPIEŃ

NA SZKOLENIE „INŻYNIER JAKOŚCI”

Z EGZAMINEM

PRZEPROWADZANYM PRZEZ POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

ZGŁOSZENIA OD 12.04.2021 DO 23.04.2021

Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 12 godzin zajęć – godziny do uzgodnienia z prowadzącym
Liczba grup: 2
Limit miejsc: 5 osób/grupę, łącznie 2 grupy po 5 osób
Egzamin przeprowadzony zostanie przez pracownika PCBC w formie zdalnej (planowany termin maj/czerwiec 2021).

Wymagane dokumenty

Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Bilans kompetencji (przed)

Po zakwalifikowaniu się:

  1. Deklaracja uczestnictwa
  2. Klauzula informacyjna

Po ukończeniu szkolenia:

  1. Bilans kompetencji (po)
  2. Ankieta ewaluacyjna

Studenci zainteresowani szkoleniem w pierwszej kolejności proszeni są o dołączenie do zespołu w MS Teams kod: ctzgp12
Studenci powinni posiadać certyfikat AW SZJ, w pozostałych przypadkach proszę kontaktować się z mgr Ewą Golińską.

Poprzez zakładkę Zadania w MS Teams zostanie przesłana do Państwa informacja o wypełnieniu dokumentów. Dokumenty można pobrać w zespole IJ 2021 w zakładce Pliki.

Dokumenty 1,2,3,4 (podpisane i zeskanowane/zdjęcie prześlą Państwo jako odpowiedź do Zadania  do 23.04.2021r. (po dołączeniu do zespołu zostanie wygenerowane zadanie)

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:

– średnia ocen,

– poziom posiadanych kompetencji.

W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa.

Wyniki opublikowane zostaną 26.04.2021 r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.