WYNIKI z rekrutacji studentów na szkolenie „INŻYNIER JAKOŚCI” Z EGZAMINEM PRZEPROWADZANYM PRZEZ PCBC  w ramach projektu „Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17” Grupa 3 Szkolenie 28.04.-22.05.2021r. egzamin PCBC 28.05.2021r. Lp. Nr albumu Kierunek Decyzja 1 51634 ZIP II st. sem.1 niestacj. Zakwalifikowany 2 53757 ZIP II st. sem.1 stacj. Zakwalifikowany…

WYNIKI z rekrutacji studentów na szkolenie AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ” Z EGZAMINEM PRZEPROWADZANYM PRZEZ PCBC  w ramach projektu „Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17” Grupa 3 Szkolenie 30.04.-21.05.2021r. egzamin PCBC 28.05.2021r. Lp. Nr albumu Kierunek Decyzja 1 54586 ZIP I st. sem.6 stacj. Zakwalifikowany 2 49129 ZIP I st….

REKRUTACJA STUDENTÓW STUDIÓW KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II STOPIEŃ I SEM.6 I STOPNIA NA SZKOLENIE ECDL ADVANCED EXCEL Z EGZAMINEM ZGŁOSZENIA OD 21.04.2020 DO 05.05.2021 Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17…

REKRUTACJA STUDENTÓW STUDIÓW KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II STOPIEŃ I SEM.6 I STOPNIA NA SZKOLENIE Z ECDL CAD Z EGZAMINEM ZGŁOSZENIA OD 21.04.2020 DO 05.05.2021 Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17…

JM Rektor prof. Jacek Nowakowski, mówi dlaczego warto studiować na ATH!

REKRUTACJA STUDENTÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI  (po sem. 7) I STOPIEŃ, II STOPIEŃ NA SZKOLENIE „INŻYNIER JAKOŚCI” Z EGZAMINEM PRZEPROWADZANYM PRZEZ POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI ZGŁOSZENIA OD 12.04.2021 DO 23.04.2021 Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju…

REKRUTACJA STUDENTÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI  (sem. 6) I STOPIEŃ, II STOPIEŃ NA SZKOLENIE „AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ” Z EGZAMINEM PRZEPROWADZANYM PRZEZ POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI ZGŁOSZENIA OD 12.04.2021 DO 23.04.2021 Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy…

Zapraszamy do odwiedzenia nas wirtualnie podczas Dnia Otwartego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, który odbędzie się już 13 kwietnia. Dzień Otwarty online to zaproszenie dla tegorocznych maturzystów oraz wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy stoją przed jednym z najważniejszych wyborów swojego życia – decyzją na temat kierunku studiów oraz przyszłej ścieżki zawodowej. Podczas wydarzenia nasi studenci zdradzą tajniki studiowania w ATH i podzielą się swoim doświadczeniem. Opowiemy na temat aktywności studenckich,…

OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Informatyka zgodnie z Zarządzeniem nr 1416/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych odbędzie się w trybie zdalnym – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams wg następującego harmonogramu:…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.