REKRUTACJA STUDENTÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 (sem. 6) I STOPIEŃ, (sem. 1, 3) II STOPIEŃ

NA SZKOLENIE „AUDITOR WEWNĘTRZNY SZBHP WG NORMY ISO 45001:2018”

ZGŁOSZENIA OD 15.03.2021 DO 28.03.2021

Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Tematyka szkolenia:
– Kontekst organizacji. Przywództwo  udział pracowników.
– Planowanie. Wsparcie i działania operacyjne. Ocena efektów działalności. Doskonalenie.
– Niezgodności. Audit systemu BHP. Proces auditu, rodzaje, zasady auditowania.
– Kompetencje i cechy osobowe auditorów. Przygotowanie auditu.
– Działania auditowe na miejscu. Ustalenie, wnioski, raport z auditu.
– Powiązanie między normami ISO 45001 a PN-N 18001

Liczba godzin kursu: 24 godzin zajęć
Zajęcia przez 3 dni – godziny do uzgodnienia z prowadzącym
Liczba grup 2
Limit miejsc: 10 osób/grupę, łącznie 2 grupy 20 osób

Termin szkolenia:
Grupa 1: 5-7 maja 2021r. (środa – piątek)
Grupa 2: 19-21 maja 2021r. (środa – piątek)

Zajęcia zdalne

Wymagane dokumenty

Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Bilans kompetencji (przed)

Po zakwalifikowaniu się:

  1. Klauzula informacyjna
  2. Deklaracja uczestnictwa

Po ukończeniu szkolenia:

  1. Ankieta ewaluacyjna
  2. Bilans kompetencji (po)

Studenci zainteresowani szkoleniem w pierwszej kolejności proszeni są o dołączenie do zespołu Akademia Przyszłości – SZ BHP w MS Teams kod: krzb5r6

Poprzez zakładkę Zadania w MS Teams zostanie przesłana do Państwa informacja o wypełnieniu dokumentów. Dokumenty można pobrać w zespole Akademia Przyszłości – Sinumerik w zakładce Pliki.

Dokumenty prześlą Państwo jako odpowiedź do Zadania do 28.03.2021r. (po dołączeniu do zespołu zostanie wygenerowane zadanie)

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Szkolenie przeprowadzi firma PCC-CERT Sp. z o.o. Sp. k.


Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:
– średnia ocen,
– poziom posiadanych kompetencji.
W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa (w czerwcu/lipcu będzie uruchomione kolejne szkolenie).

Wyniki opublikowane zostaną 30.03.2021 r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.