REKRUTACJA STUDENTÓW

AUTOMATYKA I ROBOTYKA (od sem.4)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ (od sem.4) i II stopień

MECHATRONIKA (nowy kierunek, po otrzymaniu zgody z NCBR)

NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY BUDOWIE I UŻYTKOWANIU MASZYN

ZGŁOSZENIA OD 11.03.2021 DO 19.03.2021

Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 22 godziny zajęć (zdalnie na platformie ZOOM)

Zajęcia on-line – na żywo 1.04. po 15:00 (40 min.), 7.04. po 15:00 (40 min.), 12.04. po 15:00 (40 min.), 15.04. po 15:00 (40 min.)

Materiały szkoleniowe dostępne będą od 2.04.-16.04. (video- 3 sesje (17 lekcji)).

Ilość grup: 1 szkolenie / 1 grupa, 21 osób/grupę

Limit miejsc: 21 osób/grupę

Liczba grup: 1

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty do pobrania w zespole Akademia Przyszłości – Wymagania bezpieczeństwa…. w MS Teams

Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Bilans kompetencji (przed)

Po zakwalifikowaniu się:

  1. Klauzula informacyjna
  2. Deklaracja uczestnictwa

Po ukończeniu szkolenia:

  1. Ankieta ewaluacyjna
  2. Bilans kompetencji (po)

Studenci zainteresowani szkoleniem w pierwszej kolejności proszeni są o dołączenie do zespołu Akademia Przyszłości – Wymagania bezpieczeństwa….  w MS Teams kod: dwn5wvr

Poprzez zakładkę Zadania w MS Teams (najpóźniej zadanie zostanie wygenerowane na następny dzień) zostanie przesłana do Państwa informacja o wypełnieniu dokumentów. Dokumenty można pobrać w zespole Akademia Przyszłości – Wymagania bezpieczeństwa….  w zakładce Pliki.

Dokumenty wydrukowane, podpisane i zeskanowane (lub zdjęcie) prześlą Państwo jako odpowiedź do Zadania do 19.03.2021 w MS Teams.

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:

– średnia ocen

– poziom posiadanych kompetencji

W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa.

Wyniki opublikowane zostaną 22.03.2021r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.