REKRUTACJA STUDENTÓW

przedłużona

AUTOMATYKA I ROBOTYKA sem.4, sem.6, sem.7

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN II stopień

NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE UKŁADU STEROWANIA SINUMERIK OPERATEkurs podstawowy

ZGŁOSZENIA OD 22.02.2021r. DO 26.02.2021r.
przedłużono do 05.03.2021r.

Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości
Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 40 godziny zajęć
Zajęcia przez 5 dni po max 8 godzin
Ilość grup: 2 grupy; 1 szkolenie / 1 grupa
Limit miejsc: 16 osób; 8 osób/grupę

Termin szkolenia:
grupa 1 od 8.03.2021r. do 12.03.2021r.; (komplet uczestników)
grupa 2 od 22.03.2021r. do 26.03.2021r.

Zajęcia stacjonarne w Bielsku-Białej na ul. Piekarskiej.

Wymagane dokumenty do pobrania w zespole Akademia Przyszłości – Sinumerik w MS Teams

 Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Oświadczenie studenta COVID (po zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w szkoleniu przeprowadzonym przez firmę SIEMENS)
  3. Bilans kompetencji (przed)

 Po zakwalifikowaniu się:

4. Klauzula informacyjna
5. Deklaracja uczestnictwa

Po ukończeniu szkolenia:
6. Ankieta ewaluacyjna
7. Bilans kompetencji (po)

Studenci zainteresowani szkoleniem w pierwszej kolejności proszeni są o dołączenie do zespołu Akademia Przyszłości – Sinumerik w MS Teams kod: xo65q8p

Poprzez zakładkę Zadania w MS Teams zostanie przesłana do Państwa informacja o wypełnieniu dokumentów. Dokumenty można pobrać w zespole Akademia Przyszłości – Sinumerik w zakładce Pliki.

Dokumenty prześlą Państwo jako odpowiedź do Zadania do 27.02.2021r. – przedłużono do 5.03.2021r.

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:
– średnia ocen
– poziom posiadanych kompetencji

W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa. Wyniki opublikowane zostaną 01.03.2021r.przedłużono 8.03.2021r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.