Wydział budowy Maszyn i Informatyki pozyskał oprogramowanie SIMULIA Abaqus Academic Research do wykorzystania przez studentów oraz pracowników WBMiI podczas realizacji prac dyplomowych oraz badawczych.

Serwery licencji zlokalizowane są w domenie ATH. Istnieje możliwość połączenia się w ramach VPN. Więcej informacji udziela prof. ATH Ireneusz Wróbel (iwrobel@ath.bielsko.pl).

Przygotowano na podstawie broszury informacyjnej. Źródło: https://www.cati.com/docs/go/simulia_abaqus_unified_fea_brochure.pdf

SIMULIA Abaqus Academic Research to pakiet produktów, umożliwiających symulacje oraz rozwiązywanie problemów inżynierskich wykorzystując FEA. Można symulować zarówno zagadnienia liniowe jak i nieliniowe, z dziedziny akustyki czy zagadnienia termiczne, analizować pęknięcia zmęczeniowe oraz wytrzymałość zmęczeniową itp. Ponadto program dostarcza pokaźną bazę materiałową, konieczną do analizy wytrzymałościowej.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.