Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki prowadzona będzie w terminie od 1 lutego 2021r. na kierunkach:

  • informatyka,
  • mechanika i budowa maszyn,
  • mechatronika,
  • zarządzanie i inżynieria produkcji.

Cykle rekrutacyjne będą odbywały się do momentu wypełnienia całkowitej liczby miejsc na danym kierunku studiów lub podjęcia decyzji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną o zakończeniu rekrutacji.

Numer cyklu rekrutacyjnego

Rejestracja elektroniczna

Ogłoszenie wyników

Wpisy na studia

1TR

01.02.2021 r. – 16.02.2021 r.

17.02.2021 r.

18.02.2021 r. – 19.02.2021 r.

2TR

17.02.2021 r. – 25.02.2021 r.

26.02.2021 r.

28.02.2021 r. – 01.03.2021 r.

O przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej mogą ubiegać się kandydaci spełniający następujące warunki (Uchwała Nr 1427/06/VI/2019 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 18 czerwca 2019 roku):

  • posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  • złożą wymagane dokumenty w terminie i miejscu określonym przez Komisję Rekrutacyjną,
  • dokonają wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Aktualne informacje związane z rekrutacją znajdują się po adresem:  www.rekrutacja.ath.bielsko.pl

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.