REKRUTACJA STUDENTÓW
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ (sem.7, sem.5) i II stopień (sem.2)

AUTOMATYKA I ROBOTYKA (sem.7, sem.5)

NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY BUDOWIE I UŻYTKOWANIU MASZYN

ZGŁOSZENIA OD 23.11.2020 DO 27.11.2020

Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 22 godziny zajęć

Zajęcia przez 3 dni po max 8 godzin do uzgodnienia z prowadzącym (grudzień 2020 lub styczeń 2021, szkolenie zdalne w MS Teams)

Ilość grup: 1 szkolenie / 1 grupa, 19 osób/grupę

Limit miejsc: 19 osób/grupę

Liczba grup: 1

Wymagane dokumenty

Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Bilans kompetencji (przed)

Po zakwalifikowaniu się:

  1. Klauzula informacyjna
  2. Deklaracja uczestnictwa

Po ukończeniu szkolenia:

  1. Ankieta ewaluacyjna
  2. Bilans kompetencji (po)

Wydrukowane, podpisane i zeskanowane (lub zdjęcie) dokumenty 1, 2 należy przesłać elektronicznie do 27.11.2020 na dwiecek@ath.bielsko.pl lub na czacie Dorota Więcek (bez numeru albumu) w MS Teams

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:

– średnia ocen

– poziom posiadanych kompetencji

W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa.

Wyniki opublikowane zostaną 30.11.2020r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.