WYNIKI

z rekrutacji studentów na certyfikowane szkolenie

PROJEKTOWANIE W SYSTEMIE CATIA V5 Automotive Engineer
w ramach projektu „Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17”

Szkolenie 30.11 – 04.12.2020

Lp. Nr albumu Kierunek Decyzja
1 054505 MiBM sem.5 Zakwalifikowany
2 055558 MiBM sem.5 Zakwalifikowany
3 054507 MiBM sem.5 Zakwalifikowany
4 054508 MiBM sem.5 Zakwalifikowany
5 054513 MiBM sem.5 Zakwalifikowany
6 048004 MiBM sem.5 Zakwalifikowany
7 054523 MiBM sem.5 Zakwalifikowany
8 054530 MiBM sem.5 Zakwalifikowany
9 055559 MiBM sem.5 Zakwalifikowany
10 055444 AiR sem.5 Zakwalifikowany
11 054324 AiR sem.5 Zakwalifikowany
12 054335 AiR sem.5 Zakwalifikowany

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.