REKRUTACJA STUDENTÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (sem. 2) II STOPIEŃ

NA SZKOLENIE „INŻYNIER JAKOŚCI” Z EGZAMINEM

PRZEPROWADZANYM PRZEZ POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

ZGŁOSZENIA OD 10.11.2020 DO 17.11.2020

Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 12 godzin zajęć
Zajęcia przez 4 dni po 3 godziny do uzgodnienia z prowadzącym
Limit miejsc: 5 osób
Egzamin przeprowadzony zostanie przez pracownika PCBC w formie zdalnej (planowany termin grudzień 2020).

Wymagane dokumenty
Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Bilans kompetencji (przed)

Po zakwalifikowaniu się:

  1. Klauzula informacyjna
  2. Deklaracja uczestnictwa

Po ukończeniu szkolenia:

  1. Ankieta ewaluacyjna
  2. Bilans kompetencji (po)

Podpisane dokumenty 1, 2 należy złożyć do 17.11.2020 u mgr inż. Ewy Golińskiej drogą elektroniczną egolinska@ath.bielsko.pl

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:
Pod uwagę będą brane dwa kryteria:
– średnia ocen,
– poziom posiadanych kompetencji.
W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa.
Wyniki opublikowane zostaną 19.11.2020 r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.