REKRUTACJA STUDENTÓW

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (sem.5) I STOPIEŃ

AUTOMATYKA I ROBOTYKA (sem.5) I STOPIEŃ

NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

PROJEKTOWANIE W SYSTEMIE CATIA V5 Automotive Engineer

ZGŁOSZENIA OD 12.10.2020 DO 23.10.2020

Rekrutacja przedłużona do 18.11.2020r.

Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 40 godzin zajęć

Zajęcia przez 5 dni po max 8 godzin do uzgodnienia z prowadzącym (30.11. – 4.12.2020r, szkolenie na ATH) – szkolenie będzie zdalne w MS Teams

Ilość grup: 1 szkolenie / 1 grupa, 8 osób/grupę – zwiększona liczba miejsc do 12 osób/grupę

Limit miejsc: 8 osób/grupę, szkolenie zostanie uruchomione jak dokładnie będzie 8 osób. Limit miejsc zwiększony do 12 osób/grupę

Liczba grup: 1

Wymagane dokumenty

Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Bilans kompetencji (przed)

Po zakwalifikowaniu się:

  1. Klauzula informacyjna
  2. Deklaracja uczestnictwa

Po ukończeniu szkolenia:

  1. Ankieta ewaluacyjna
  2. Bilans kompetencji (po)

Podpisane dokumenty 1, 2, 3, 4 jako skan (lub zdjęcie) należy przesłać do 18.11.2020 na dwiecek@ath.bielsko.pl lub w MS Teams.

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:

– średnia ocen

– poziom posiadanych kompetencji

W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa.

Wyniki opublikowane zostaną 26.10.2020r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.