Kongres „Sąsiedzi Sąsiadom – Innowacyjne Podbeskidzie – Wyzwania XXI wieku” to w pełni kompleksowe wydarzenie wykorzystujące wirtualne kanały komunikacji, dedykowane do szerokiego grona odbiorców. W trakcie tegorocznej edycji kongresu czekają na Ciebie m.in.: 3 bloki tematyczne: zielona energia, cyberbezpieczeństwo, współpraca międzypokoleniowa, 7 sesji wykładowych, 3 panele dyskusyjne, prezentacje multimedialne, wirtualne zwiedzanie elektrowni szczytowo-pompowej Żar. A…

Z głębokim żalem zawiadamiam, że dnia 11 października 2020 roku zmarł Profesor Józef Wranik, absolwent i były wieloletni pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, profesor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, emerytowany profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profesor Wranik urodził się w 1938 roku w Raciborzu. Studiował na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studia ukończył w 1962 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera budownictwa przemysłowego i ogólnego. W latach…

lp Album lp Album Grupa: 1A    Grupa: 1B    1 57263 1 51573 2 58021 2 57264 3 51590 3 52360 4 36645 4 51511 5 57266 5 51316 6 57267 6 57265 7 45912 7 51794 8 57875 8 49916 9 31389 9 43461 10 45926 10 57268 11 51732 11 51521 12…

lp Album lp Album Grupa: 1A     Grupa: 1B     1 50637 1 57274 2 57271 2 50881 3 57273 3 57278 4 46136 4 58023 5 58315 5 57281 6 24884 6 57283 7 57299 7 57285 8 58025 8 57288 9 57305 9 57289 10 57307 10 57251 11 57309 11 58214 12…

Szanowni Państwo, ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną i pojawiające się przypadki zachorowań na Uczelni zawieszamy na czas od 10.10 do 25.10.2020 r. zajęcia realizowane na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki w trybie stacjonarnym (nie dotyczy immatrykulacji semestru pierwszego na studiach niestacjonarnych). Zajęcia, przewidziane do realizacji w trybie stacjonarnym będą odbywały się w…

lp Album lp Album Grupa: 1a    Grupa: 1b    1 57145 1 57148 2 55882 2 58305 3 57855 3 57155 4 56876 4 57156 5 57158 5 57165 6 57159 6 57859 7 57176 7 55919 8 58010 8 58204 9 57180 9 51447 10 57182 10 58146 11 57185 11 57199 12…

REKRUTACJA STUDENTÓW MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (sem.5) I STOPIEŃ AUTOMATYKA I ROBOTYKA (sem.5) I STOPIEŃ NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PROJEKTOWANIE W SYSTEMIE CATIA V5 Automotive Engineer ZGŁOSZENIA OD 12.10.2020 DO 23.10.2020 Rekrutacja przedłużona do 18.11.2020r. Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia…

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 3 października 2020 roku, zmarł emerytowany, długoletni wykładowca akademicki naszej Uczelni, dr Jan Malinowski. Był jednym z pierwszych pracowników Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Odszedł od nas ceniony pracownik naukowo-dydaktyczny, twórca i długoletni kierownik Laboratorium Metrologii. Autor licznych podręczników dla średnich i wyższych szkół technicznych oraz książek z…

Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn zgodnie z Zarządzeniem nr 1416/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych odbędzie się w trybie zdalnym – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams wg następującego harmonogramu:…

lp Album lp Album grupa 1A   grupa 1B   1 57870 1 57245 2 56633 2 57871 3 54546 3 57872 4 43710 4 57248 5 57873 5 57249 6 57252 6 57250 7 57254 7 57253 8 57255 8 58020 9 57259 9 41373 10 57874 10 57256 11 57260 11 57258 12…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.