lp Album lp Album grupa laboratoryjna 1 A   grupa laboratoryjna 1 B   1 57231 1 57230 2 58019 2 55886 3 57234 3 57232 4 49683 4 57233 5 57237 5 57235 6 57238 6 57236 7 57241 7 57239 8 57242 8 57240 9 57869 9 57243 10 56932 10 57244 11…

lp Album lp Album grupa ćwiczeniowa 1   grupa ćwiczeniowa 2   1 58085 1 57091 2 57088 2 57096 3 57089 3 55807 4 57090 4 57099 5 57092 5 57105 6 57093 6 57107 7 57094 7 57848 8 57844 8 57110 9 57095 9 57113 10 58001 10 57116 11 57098 12…

Grupa: KL01     Grupa: KL02     lp Album lp Album 1 57876 1 57272 2 55870 2 55974 3 57359 3 57277 4 57286 4 57280 5 57287 5 57097 6 57292 6 57284 7 57295 7 57290 8 51731 8 57291 9 57296 9 57298 10 57297 10 57879 11 57302 11 57308 12…

lp Album lp Album Grupa:  1a     KL01 Grupa:   1b    KL02 1 57138 1 57140 2 57854 2 57853 3 57147 3 57144 4 57168 4 57146 5 57858 5 57151 6 57169 6 57164 7 57173 7 57859 8 57186 8 57171 9 58012 9 57860 10 57190 10 57177 11 51331 11 46575 12…

W związku z sytuacją epidemiczną oraz troską o zapewnienie jakości kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej będzie odbywało się w modelu hybrydowym (mieszanym). Oznacza to, że przeważająca część zajęć dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych odbywać się będzie w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Akademickie Centrum Informatyki przygotowało instrukcję korzystania z systemów informatycznych: instrukcja pdf Poniżej umieszczono…

OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: AUTOMATYKA i ROBOTYKA zgodnie z Zarządzeniem nr 1416/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie ograniczenia działalności uczelni odbędzie się w trybie zdalnym – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams wg następującego…

W okresie od 18 do 26 września 2020 roku realizowany jest projekt FIO 2020 „Poza nieskończoność” prowadzony przez Instytut AD REM, V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej oraz pracowników Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej. W ramach tego wydarzenia organizowane są cotygodniowe wykłady naukowe i popularnonaukowe w trybie online,  przeznaczone dla młodzieży kilkunastu szkół średnich oraz…

Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych (deklarację o. Na zajęcia zabrania się przynoszenia zbędnych rzeczy. Zabrania się…

Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych (deklaracja o tym musi być częścią integralną listy obecności). Należy zachować…

Przypominam, że zajęcia na studiach niestacjonarnych zaocznych rozpoczynają się we wrześniu. I tak: kierunek Informatyka studia I i II stopnia sem. 3 i wyższe pierwszy zjazd 19-20.09.2020 (sem. 1 pierwszy zjazd 10-11.10.2020) kierunek ZiIP studia I i II stopnia sem. 3 i wyższe pierwszy zjazd 26-27.09.2020 (sem. 1 pierwszy zjazd 10-11.10.2020) Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.