Decyzja Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dotycząca przygotowania do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w semestrze zimowym w r.ak. 2020/21

W zawiązku z sytuacją, która wystąpiła na początku semestru letniego 2019/20 czyli zawieszeniem działalności dydaktycznej na ATH, zobowiązuję wszystkich pracowników WBMiI i inne osoby prowadzące zajęcia na kierunkach prowadzonych przez WBMiI we wszystkich formach studiów przygotowania się do zajęć prowadzonych w semestrze zimowym 2020/21  w formie zdalnej.

Uzasadnienie

Moją decyzję uzasadniam tym, aby nie wystąpiła sytuacja, która miała miejsce w semestrze zimowym 2019/20, że w momencie zawieszenia zajęć z powodu COVID-19 zajęcia rozpoczęły się z opóźnieniem, a nawet w nielicznych przypadkach, nie odbyły się wcale (co uważam, za sytuację niedopuszczalną i naganną).

Nawet jeżeli zajęcia w nowym semestrze rozpoczniemy w formie tradycyjnej, to jednak proces dydaktyczny powinien być przygotowany na ewentualną sytuację zawieszenia zajęć. Włożona praca (materiały kursy itp.) na przygotowanie zajęć zdalnych na pewno, będzie mogła być wykorzystana w tradycyjnym systemie nauczania.

Pracownicy, którzy uważają, że nie mogą zrealizować programu nauczania na swoich przedmiotach w formie zdalnej, proszeni są o poinformowanie swoich przełożonych o tym fakcie do 15.09.2020 r., aby można było zlecić te zajęcia innym wykładowcom, którzy mogą i chcą w każdej formie i przy użyciu wszelkich metod przekazać swoją wiedzę studentom. Muszą jednak oni liczyć się z tym, że mogą mieć problem z realizacją pensum dydaktycznego i wiążącymi się z tym sankcjami regulaminowymi.

Nasz Wydział jak cała ATH nie może sobie pozwolić na utratę wizerunku Uczelni Akademickiej, której jednym z podstawowych zadań jest kształcenia studentów, bez względu na zaistniałe okoliczności. W przypadku konieczności prowadzenia zajęć z formie zdalnej w semestrze zimowym 2020/21 zobowiązuję kierowników jednostek do kontroli czy zajęcia przewidziane programem studiów będą realizowane zgodnie z harmonogramem roku akademickiego i planem zajęć.

Decyzja Dziekana WBMiI – plik pdf

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.