Decyzja Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dotycząca przygotowania do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w semestrze zimowym w r.ak. 2020/21 W zawiązku z sytuacją, która wystąpiła na początku semestru letniego 2019/20 czyli zawieszeniem działalności dydaktycznej na ATH, zobowiązuję wszystkich pracowników WBMiI i inne osoby prowadzące zajęcia na kierunkach prowadzonych przez WBMiI we wszystkich formach…

Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami związanymi z projektowaniem i obsługą zrobotyzowanych stanowisk pracy, systemami wizyjnymi i rozpoznawaniem obrazów, automatyzacją rozproszonych systemów mechatronicznych, systemami autonomicznego sterowania oraz zastosowaniem elementów mechatronicznych w pojazdach samochodowych to jest to kierunek dla Ciebie! Obecnie rekrutujemy na studia niestacjonarne wieczorowe – drugiego stopnia (mgr). Rekrutacja na studia stacjonarne – drugiego stopnia…

OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn zgodnie z Zarządzeniem nr 1390/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych odbędzie się w trybie zdalnym – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.